Verklaring Omtrent Gedrag
Terug

Verklaring Omtrent Gedrag

Voor sommige functies wordt een Verklaring Omtrent Gedrag als eis voor indiensttreding gesteld. Dat geldt voor functies waarin gewerkt wordt met kwetsbare personen of vertrouwelijke gegevens.

Bij functies op de volgende afdelingen is een VOG nodig:   

  • Dienst Informatie & Administratie (DIA) (financiële administratie en bedrijfscontrollers)

  • Directie

  • Geriatrie

  • ICT

  • Kinder- en kraamafdeling

  • Medisch Psychiatrische Unit (MPU)

  • Patiëntentransport

 

 

Leidinggevenden kunnen verzoeken om ook voor andere functies het vragen van een VOG in de aanstellingsprocedure op te nemen.

De Verklaring Omtrent Gedrag kunt u, door middel van een link die u via de werkgever krijgt, digitaal aanvragen. De kosten bedragen ongeveer € 35,- en komen voor rekening van de werkgever. Na het inleveren van de verklaring krijgt u de kosten terugbetaald.