Verklaring Omtrent Gedrag
Terug

Verklaring Omtrent Gedrag

Voor sommige functies wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) als eis voor indiensttreding gesteld. Dat geldt voor functies waarin gewerkt wordt met kwetsbare personen of vertrouwelijke gegevens.

Bij functies op de volgende afdelingen is een VOG nodig:   

  • Dienst Informatie & Administratie (DIA) (financiële administratie en bedrijfscontrollers)

  • Directie

  • Geriatrie

  • ICT

  • Kinder- en kraamafdeling

  • Medisch Psychiatrische Unit (MPU)

  • Patiëntentransport

 

Als u werkzaam wilt zijn als oproepkracht (MUP met 0-uren of afroep met min-max uren) kunt u op verschillende afdelingen worden ingezet, mogelijk ook op één van de afdelingen waar u een VOG nodig heeft. Om er voor te zorgen dat u breed inzetbaar bent, is voor deze functie bij indiensttreding een VOG vereist.

Op verzoek van de leidinggevende kan ook voor een andere functie een VOG in de wervings- en selectieprocedure worden opgenomen.

De Verklaring Omtrent Gedrag kunt u via een link die u van uw werkgever krijgt, digitaal aanvragen. De kosten bedragen ongeveer € 35,- en komen voor rekening van de werkgever. Na het inleveren van de verklaring krijgt u de kosten vergoed.