Sollicitatie-procedure
Terug

Sollicitatie-procedure

Sollicitatiebrief

Wanneer u interesse heeft in een vacature en u denkt dat deze passend is bij uw kennis, vaardigheden en ervaring, dan kunt u het online sollicitatieformulier invullen. De gegevens komen bij ons in het systeem terecht en het formulier wordt doorgestuurd naar de afdeling P&O (consulent werving, personeelsadviseur). Acquisitie naar aanleiding van vacatures stellen wij niet op prijs.

Bevestigingsbrief

U ontvangt automatisch via e-mail een bevestiging van uw sollicitatie.

Selectie

Wanneer de sluitingsdatum van de vacature is verstreken, wordt er een selectie gemaakt. U ontvangt via e-mail nader bericht.

Uitnodiging sollicitatiegesprek

Wanneer de sluitingsdatum van de vacature is verstreken, wordt er een selectie gemaakt van de meest geschikte kandidaten. Vervolgens worden gesprekken gepland met deze kandidaten. Wanneer u in aanmerking komt voor een sollicitatiegesprek krijgt u hierover een uitnodiging via e-mail. Afhankelijk van de functie wordt u mogelijk gevraagd deel te nemen aan een aanvullende selectiemethode, bijvoorbeeld een medische keuring, psychologische test of een assessment.

Verhinderd?

Wanneer u als kandidaat verhinderd bent voor een gesprek, dient u dit door te geven. In de uitnodigingsbrief staat het telefoonnummer vermeld.

Sollicitatiegesprek

In het sollicitatiegesprek komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Inhoud van de vacature

  • Kennis en vaardigheden

Bij het sollicitatiegesprek zijn de direct leidinggevende, een vertegenwoordiging van de medewerkers van de afdeling en mogelijk een personeelsadviseur aanwezig. Doorgaans duurt het gesprek tussen de 30 en 60 minuten. Soms is een tweede gesprek nodig voor een definitieve selectie. Tijdens het gesprek wordt aangegeven wanneer de kandidaat bericht over de uitkomst van het gesprek zal ontvangen of eventueel een uitnodiging voor een vervolggesprek. Afhankelijk van de functie wordt u mogelijk gevraagd deel te nemen aan een aanvullende selectiemethode, bijvoorbeeld een medische keuring, psychologische test of een assessment.

Arbeidsvoorwaardengesprek

Als u wordt aangenomen voor de functie wordt u uitgenodigd voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Het gesprek is tweeledig. Het eerste gesprek voert u met een personeeladviseur, soms met de direct leidinggevende. Hierin worden afspraken gemaakt over inschaling, het startmoment en de werktijden. Daarna wordt het gesprek vervolgd door een medewerker van de P&O Servicedesk voor de overige arbeidsvoorwaarden. In de uitnodigingsbrief staat vermeld wat u zoal mee dient te nemen voor dit arbeidsvoorwaardengesprek. Bijvoorbeeld: diploma’s, geldig identiteitsbewijs en BIG-registratie.

Officiële indiensttreding

Als alle voorgaande stappen zijn doorlopen kunt u doorgaans op de eerste van de maand met uw nieuwe functie in het MCL beginnen. U krijgt een uitnodiging voor een algemene introductie voor alle nieuwe medewerkers.