Vacatures
Terug

Vacatures

Fellow niet-invasieve cardiale beeldvorming

        

 

Het Medisch Specialistisch Bedrijf Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden (MSB VCL) is een maatschap van de vakgroepen cardiologie, dermatologie, gynaecologie, interne geneeskunde, KNO, longziekten, MDL, neurologie, oogheelkunde, orthopedie, plastische chirurgie, radiologie, reumatologie en urologie. Het MSB VCL voert zijn werkzaamheden grotendeels uit in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Het MCL is een groot en modern ziekenhuis, gelegen in het hart van Friesland en lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

Wij zijn per 1 juni 2018 op zoek naar een fellow niet-invasieve cardiale beeldvorming (0,9 – 1 fte)

Het Medisch Centrum Leeuwarden is een ambitieus STZ-ziekenhuis met een (supra-)regionale functie voor derdelijns cardiale zorg. Binnen het Hartcentrum Friesland vindt hart- en longchirurgie plaats. Het Hartcentrum Friesland beschikt over een goed geoutilleerde hartkatheterisatieafdeling met 4 HCK’s, inclusief een hybride HCK. Er is de beschikking over moderne (3D) echoapparatuur, cardiale CT- en MRI-scanners voor non-invasieve beeldvorming.

Wij bieden een dynamische functie in een centraal in de provincie Friesland gelegen opleidingsziekenhuis met een uitdagende en plezierige werkomgeving. De vakgroep cardiologie bestaat momenteel uit 12 cardiologen, waarvan 6 interventiecardiologen, die samenwerken in maatschapsverband. Daarnaast zijn er nog vier fellows in dienst. De praktijk wordt uitgevoerd op beide locaties van het MCL: Leeuwarden en Harlingen. De klinische werkzaamheden van de vakgroep zijn geconcentreerd in het MCL in Leeuwarden. In het kader van de werkzaamheden, gerelateerd aan het Hartcentrum Friesland, vervult de vakgroep een regionale functie, onder meer voor primaire PCI’s, ICD-implantaties en elektrofysiologie. Tevens vinden sinds 2008 percutane aortaklepimplantaties plaats en sinds 2011 percutane mitraalklepprocedures. Dit alles in nauwe samenwerking met de afdeling Thoraxchirurgie.

Het Hartcentrum beschikt over een goed geoutilleerde hartcatheterisatieafdeling met vier HCK’s, inclusief een hybride HCK. De vakgroep cardiologie verzorgt in samenwerking met het UMCG de B-opleiding Cardiologie en neemt deel aan de opleiding Interne Geneeskunde en SEH-opleiding. Daarnaast zijn er coassistenten op de afdeling in het kader van de affiliatie met het UMCG.

Profiel
Gevraagd wordt een enthousiaste cardioloog, die zich verder wil bekwamen op het gebied van niet-invasieve beeldvorming: echocardiografie, nucleaire cardiale beeldvorming, cardiale MRI en cardiale CT. Ook als je je opleiding tot cardioloog op korte termijn zult voltooien, word je uitgenodigd te solliciteren. Goede communicatieve eigenschappen en affiniteit met samenwerking in een multidisciplinair team zijn een must. Tevens wordt actieve participatie aan research en opleiding verwacht.

Dienstverband
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Salariëring is conform de CAO-AMS.

Informatie
Nadere informatie wordt je graag verstrekt door mevrouw dr. O. Bondarenko (cardioloog en voorzitter van de maatschap), telefoon 058 286 1849, of de heer A.P. van der Weerdt (cardioloog), via het secretariaat, telefoon 058 286 7766.

Zie ook www.msbvcl.nl voor informatie over het MSB VCL en www.mcl.nl voor algemene informatie over het ziekenhuis.

Solliciteren
Graag ontvangen we je sollicitatie via onderstaande button.

Je sollicitatie kun je richten aan de maatschap cardiologie, t.a.v. de heer dr. B.A. Schoonderwoerd (secretaris van de maatschap).

Sluitingsdatum
25 april 2018

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Terug naar overzicht