Gedragscode
Terug

Gedragscode

Sinds 2009 heeft het MCL een gedragscode voor medewerkers. Want zorg is mensenwerk. Niet de organisatie zorgt dat patiënten tevreden zijn. Dat doen de medewerkers. Bijvoorbeeld door goed te luisteren naar wat patiënten willen, door goed te kijken naar wat hun mogelijkheden zijn, door vriendelijk te zijn en door professionele zorg te verlenen. Maar ook door de collega’s te ondersteunenbij het werk dat ze doen.

Verschil mag er zijn

Dat betekent niet dat de MCL-organisatie een eenheidsworst is. Integendeel. Iedere medewerker heeft zijn eigen mogelijkheden, talenten en ambities. Die verschillen zijn prima. Ze leiden tot creativiteit en nieuwe ideeën. Medewerkers krijgen in het MCL de ruimte om te groeien, te leren en te ontwikkelen.

Afspraken: hoe gaan we met elkaar om

Daar staat wat tegenover. Het is belangrijk dat er binnen het MCL een aantal gemeenschappelijke afspraken zijn over hoe je met patiënten en met elkaar omgaat. De kwaliteit van de zorg binnen het MCL hangt namelijk voor een belangrijk deel af van het gedrag en de houding van de medewerkers. Alle afspraken samen vormen de gedragscode van het MCL. De gedragscode sluit aan bij het beleid van het MCL en haar positionering (‘In het hart van de zorg’).
 
De gedragscode bestaat uit concrete gedragsregels die houvast bieden in situaties waar het er toe doet. Die gedragsregels staan in de code. De gedragsregels beschrijven gedragingen die als goed, gewenst of nastrevenswaardig ervaren worden (positieve normen), maar ook gedragingen die men in het MCL als negatief, ongewenst ervaart (negatieve normen). Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij in de geest van de gedragscode handelen.