Palliatief Advies Team
Terug

Palliatief Advies Team

Het Palliatief Advies Team is onderdeel van het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Friesland.

Bereikbaarheid

Het Palliatief Advies Team is elke werkdag te bereiken tussen 8.30 – 17.00 uur op telefoonnummer 058-286 3187 of via de mail pat@znb.nl.

 • Arts en verpleegkundige MCL kunnen voor aanvraag van een consult de order klinisch consult palliatieve zorg plaatsen.
 • Acute vragen worden direct beantwoord. Niet acute, complexe vragen worden bij voorkeur in het wekelijkse multidisciplinaire overleg (PAT-mdo) besproken.
 • Voor spoed buiten kantoortijden belt u met het Provinciaal Consultatieteam Friesland (PCTF): 088 – 12 31 445.

Voor wie

Het team is beschikbaar voor consultatie door alle zorgverleners binnen de regio Noordwest Friesland met vragen rondom palliatieve zorg.

Welke vragen

Het team geeft adviezen t.a.v. medische, verpleegkundige, psychosociale en spirituele vragen. Te denken valt aan:

 • Advies bij symptoommanagement; bijvoorbeeld niet-medicamenteuze interventies en medicatie-advies bij o.a. benauwdheid, angst, misselijkheid, pijn.
 • Multidisciplinaire anamnese en advies
 • Gesprek over wensen rondom behandeling en levenseinde
 • Inzet casemanager palliatieve zorg bv bij patiënten bij beperkt  sociaal netwerk en geringe eigen regie.
 • Advies bij sanering medicatie
 • Meedenken over vocht en voeding in de laatste levensfase
 • Voorkomen crisisopname: proactief stappenplan c.q. palliatieve scenario’s

Wanneer kunt u het PAT-team inschakelen

Bespreking in het PAT-team

Bij de bespreking in het Palliatief Advies Team is de aanwezigheid van de consultvrager en andere betrokkenen uit het behandelteam gewenst.  De huisarts wordt ook vaak uitgenodigd.

Op aanvraag worden andere disciplines  bij de bespreking gevraagd.

Let op:

 • Voor zorgverleners die een patiënt/cliënt willen bespreken in het  palliatief advies team PAT kunnen dit doen op elke donderdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur.
 • Consulten aangevraagd vóór woensdag 15.00 uur worden de volgende dag besproken.

Casemanagers palliatieve zorg

Het telefoonnummer en het e-mailadres van het PAT zijn ook het coördinatiepunt voor het aanvragen van casemanagement palliatieve zorg. Vanuit een aantal organisaties in de regionale zorgketen zijn geschoolde casemanagers in te zetten voor deze taak.  Casemanagers kunnen een meerwaarde hebben bij complexe problematiek waarbij vaak meerdere disciplines betrokken zijn en het gewenst is iemand als coördinator bij het zorgproces te betrekken. De casemanager stemt de zorgprocessen op elkaar af en is een aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt op welke plek deze zich ook in het zorgproces bevindt.