Hepato-Pancreato-Biliaire chirurgie
Terug

Hepato-Pancreato-Biliaire chirurgie

Op deze pagina's vindt u informatie over de hepatobilaire chirurgie in Noordoost Nederland. Deze informatie is bedoeld voor verwijzers.

Achtergrond

De behandeling van benigne of maligne aandoeningen van lever, pancreas en galwegen vragen in toenemende mate een multidisciplinaire benadering. Operatieve behandeling blijft hierbij een centrale rol spelen, zeker waar het gaat om maligniteiten van lever, pancreas of galwegen.

Dagelijkse operaties vragen een specifieke expertise en worden in het algemeen geclassificeerd als “hoog complex en laag volume operaties”. Daarmee vallen deze operaties onder de landelijke normeringen welke zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. De consequenties zijn dat dergelijke operaties alleen uitgevoerd mogen worden als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Een van de drie randvoorwaarden is dat een minimaal jaarlijks volume moet worden gehaald.

Managed Clinical Network (MCN)

In Noordoost Nederland is dit aanleiding geweest om te komen tot een betere onderlinge afstemming en centralisatie van de chirurgische zorg voor patënten met pathologie van lever, pancreas of galwegen (de Hepato-Pancreato-Biliaire chirurgie). Het model waar voor gekozen is om deze onderlinge regionale samenwerking gestalte te geven in een zogenaamd “Managed Clinical Network”. Volgens de basisfilosofie van dit MCN wordt geen enkel ziekenhuis in de regio a priori uitgesloten van deelname aan dit MCN, doch er zijn wel bepaalde richtlijnen en “spelregels”waaraan voldaan zal moeten gaan worden. Het primaire doel van het MCN is in eerste instantie de chirurgische behandeling van HPB pathologie bepalend geweest, doch de praktische consequenties van het MCN zullen zich niet beperken tot de chirurgie. Ook andere medisch specialisten, zoals MDL-artsen, medisch oncologen, internisten, radiotherapeuten, radiologen, pathologen en niet HPB-chirurgen maar ook verpleegkundigen zullen met het MCN te maken krijgen.