Medisch Coordinerend Centrum (MCC)
Terug

Medisch Coordinerend Centrum (MCC)

TAAK: Het bevorderen van de contacten en werkrelatie tussen specialisten in het MCL en huisartsen in Friesland Noord (adherentiegebied van het MCL).

DOOR: Het gezamenlijk ontwikkelen van protocollen en werkafspraken en door gezamenlijke scholingsactiviteiten.

DOEL: Het verbeteren van de zorg aan patiënten in eerste en tweede lijn.

Website
www.mccleeuwarden.nl/