Medisch Coordinerend Centrum (MCC)
Terug

Medisch Coordinerend Centrum (MCC)

De specialisten van het MCL en huisartsen werken nauw samen in de regio. Met de samenwerking willen de specialisten in het MCL en de huisartsen in de regio hun contacten en werkrelatie bevorderen. Zij doen dit door gezamenlijk protocollen en werkafspraken te ontwikkelen en door gezamenlijke scholingsactiviteiten te organiseren. Deze samenwerking wordt ondersteund door het Medisch Coördinerend Centrum, ofwel het MCC.

Eigen website
Het MCC heeft een eigen website, die ook per app bereikbaar is.
ga naar de website van het MCC