Ziekenhuisbacteriën
Terug

Ziekenhuisbacteriën

BRMO staat voor Bijzonder Resistent Micro-organisme. Dit worden in de volksmond ook wel ziekenhuisbacteriën genoemd. BRMO zijn bacteriën die bestand zijn tegen de meest gangbare antibiotica. Ze zijn daardoor moeilijk te behandelen.

Welke BRMO’s zijn er?

Er zijn verschillende BRMO’s bijvoorbeeld: MRSA, VRE, MRGNS waaronder ESBL positieve bacteriën.

 

Afkortingen

BRMO = bijzonder resistent micro-organisme

MRSA = methicilline resistente Staphylococcus aureus

VRE = vancomycine resistente Enterococcus faecium

MRGNS = multiresistente gram negatieve staaf

ESBL = extended spectrum beta-lactamase

 

De meeste van deze bacteriën zijn niet schadelijk voor gezonde mensen. In sommige gevallen dragen we deze ook gewoon bij ons zonder er iets van te merken. Echter, bij mensen met een (sterk) verminderde weerstand, kunnen ze (soms levensbedreigende) infecties veroorzaken.

 

Als u bepaalde bacteriën bij u draagt, waar u misschien niet ziek van bent, en u bezoekt het ziekenhuis voor een invasieve behandeling of opname, kan deze bacterie worden overgedragen aan andere patiënten, bijvoorbeeld via medewerkers. Dit kan tot gevolg hebben dat zieke en daardoor verzwakte patiënten in ons ziekenhuis, nog zieker worden door deze bacteriën. 

 

Dit willen we graag voorkomen. Omdat u vaak zelf niet weet of u deze bacteriën bij u draagt stellen wij daarom een aantal vragen, voordat u naar de polikliniek of de kliniek komt. U krijgt hiervoor een vragenlijst toegestuurd of uitgereikt op de polikliniek.

  • Bent u een drager van een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO)? (bijvoorbeeld MRSA, VRE, MRGNS of ESBL)
  • Bent u in de afgelopen 2 maanden opgenomen of in behandeling geweest in een buitenlandse zorginstelling?
  • Bent u langer dan 2 maanden geleden in een buitenlandse zorginstelling behandeld én heeft u nog chronische infecties of aanhoudende huidaandoeningen of infecties zoals abcessen of steenpuisten sinds die opname?
  • Heeft u in de laatste 2 maanden onbeschermd contact gehad met een MRSA-positieve persoon? Weet u dit niet? Vul dan nee in.
  • Verbleef u in de laatste 2 maanden in een Nederlandse zorginstelling waar een MRSA- en/of BRMO-probleem heerst(e)? Weet u dit niet? Vul dan nee in.
  • Heeft u contact gehad met bedrijfsmatig gehouden levende vleesvarkens, vleeskalveren en/of vleeskuikens en/of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden?

 

Heeft u 1 of meer van deze vragen met ‘ja’ beantwoord? Dan kan het zijn dat wij gaan controleren (met kweken) of u daadwerkelijk drager bent van een bijzonder resistent micro-organisme. Of deze controle nodig is hangt af van uw vervolgtraject in dit ziekenhuis (opname of invasieve behandeling).

Vragen

Resistente bacteriën, zoals MRSA, roepen vaak vragen op. Over de meest bekende 'ziekenhuisbacteriën' kunt u een factsheet downloaden in pdf-formaat.

 

Voor vragen over BRMO kunt u mailen met de afdeling Hygiene & Infectiepreventie: hygiene@znb.nl