Uw pasfoto in ons systeem
Terug

Uw pasfoto in ons systeem

Patiënten moeten zich kunnen identificeren als ze zich voor het eerst melden voor een onderzoek, afspraak of opname in het MCL. U bent verplicht uw naam, geboortedatum en BSN-nummer door te geven. Maar, om het risico op persoonsverwisselingen en dus ook op medische fouten tot een minimum te beperken, wordt een pasfoto van patiënten opgenomen in ons ziekenhuisinformatiesysteem. Hiervoor vraagt de medewerker van het inschrijfpunt of medewerker van medicatieverificatie u of zij uw foto mag opnemen in het ziekenhuisinformatiesysteem. De medewerker van het inschrijfpunt of medewerker van medicatieverificatie neemt een foto met behulp van een webcam.

Wie kan uw foto bekijken?

Alleen medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens kunnen uw foto zien. Dit zijn bijvoorbeeld uw specialist, de assistente van uw specialist, de verpleegkundige op de afdeling of de medewerker van de financiële administratie die uw nota afhandelt. Het MCL handelt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het portretrecht. De privacy van uw persoonsgegevens zijn dus gewaarborgd.

Wat is het verschil tussen persoonsgegevens en medische gegevens?

Persoonsgegevens en medische gegevens worden niet in hetzelfde systeem bewaard. Personen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben niet automatisch ook toegang tot uw medische gegevens. Andersom is dat trouwens wel het geval.

Uw persoonsgegevens zijn: naam, adres, geboortedatum, naam huisarts, verzekerings-gegevens, BSN-nummer. En straks dus ook uw foto.

Uw medische gegevens zijn: ziektegeschiedenis, medicijngebruik, uitslagen van onderzoeken, röntgenfoto’s etc.

Wat als u er na verloop van tijd heel anders uitziet?

Op uw verzoek of als uw specialist of een andere hulpverlener hierom vraagt kan uw foto vervangen worden door een nieuwe. Hiervoor kunt u terecht bij de inschrijfbalie. De medewerker van de inschrijfbalie beoordeelt of een nieuwe foto nodig is. Het gaat er hierbij vooral om of u nog herkenbaar op de foto staat.

Komen kinderen ook op de foto?

Van kinderen jonger dan vier jaar leggen we geen foto vast. Dit omdat het uiterlijk van een jong kind nog erg verandert.

Wilt u niet dat uw foto in het ziekenhuisinformatiesysteem opgenomen wordt?

Dan nemen we uw foto niet op in ons systeem. U bent hiertoe namelijk niet verplicht. Geef dit dan door aan de medewerker van de inschrijfbalie.