Keurmerken van het MCL
Terug

Keurmerken van het MCL

De Friese ziekenhuizen (Antonius Zorggroep, MCL, Nij Smellinghe en Tjongerschans) hebben afgesproken dat zij kritisch gaan kijken naar de verschillende keurmerken. De Friese ziekenhuizen sluiten hiermee aan bij het standpunt van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), die onlangs de doelstelling aankondigde dat het aantal keurmerken voor medisch specialistische zorg op 31 december 2019 moet zijn gehalveerd. De eerste stap van de Friese ziekenhuizen is het stopzetten van de deelname aan het keurmerk voor seniorvriendelijke ziekenhuizen.

De vier Friese ziekenhuizen steunen het voornemen van de NVZ. De meer dan 100 verschillende keurmerken, lintjes, smiley’s en pluimen binnen de medisch specialistische zorg verplichten de ziekenhuizen om aanvullend op openbare informatie allerlei vragenlijsten in te vullen. In sommige gevallen moet informatie meerdere keren worden aangeleverd. Daarnaast is ook een trend waarneembaar dat ziekenhuizen voor het ontvangen van een keurmerk moeten betalen. Dat is voor komend jaar ook het geval bij het keurmerk voor seniorvriendelijke ziekenhuizen.

Transparantie over kwaliteit en het patiëntgericht werken blijven onverminderd speerpunten. Hiervoor zijn ook andere instrumenten in te zetten om patiënten te informeren over de kwaliteit van de zorg. De Friese ziekenhuizen zijn bijvoorbeeld allemaal aangesloten op www.ziekenhuischeck.nl, een platform waarop ziekenhuizen rapporteren over de kwaliteit van hun geleverde zorg. Het heroverwegen van de keurmerken heeft tot doel onnodige kosten en administratieve lasten te drukken. Dit betekent niet dat met alle keurmerken wordt gestopt, maar wel dat scherper wordt afgewogen waaraan de Friese ziekenhuizen deelnemen.

‘Het loslaten van het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis heeft geen gevolgen voor de aandacht die wij hebben voor de ouder wordende patiënt. Wij voldoen aan de eisen van het keurmerk en blijven ons inzetten om het ziekenhuis voor hen zo toegankelijk mogelijk te maken en de zorg op hun wensen af te stemmen. Daar betrekken we ook onze cliëntenraden bij. Wat we graag willen, is dat we de administratieve lasten verlichten en dat informatie uit bestaande bronnen kan worden gehaald’, aldus een gezamenlijke reactie van de Friese ziekenhuizen.

Het MCL heeft op dit moment deze kwaliteitskeurmerken:

  • NIAZ-accreditatie
  • CCKL (Klinisch Chemisch Laboratorium)
  • GMP-z (Ziekenhuisfarmacie)
  • HKZ (Dialysecentrum)
  • OVDB (Bureau Opleiding)
  • Gouden certificaat Milieuthermometer Zorg met Milieukeur
  • Lintje Borstkankervereniging
  • Kwaliteitszegel dermatologie
  • ISO 9001 voor het fertiliteitscentrum
  • Groene vinkje bloed- en lymfklierkanker

Onze basisset indicatoren is te vinden op www.kiesbeter.nl

De cijfers op Ziekenhuischeck zijn afkomstig van kwaliteitsindicatoren die we aanleveren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Zorginstituut Nederland. Deze cijfers worden ook door artsen en ziekenhuizen zelf gebruikt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De algemene tevredenheidscijfers zijn afkomstig uit landelijk onderzoek.