HSMR-cijfers
Terug

HSMR-cijfers

Op deze pagina vindt u informatie over de HSMR voor het MCL, de Hospital Standardized Mortality Ratio. De HSMR is de indicator die vooral nuttig is voor interne signalering en gebruik in de ziekenhuizen zelf.
 

Wat is de HSMR?

De Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR) is de verhouding tussen het werkelijke en het 'verwachte' aantal sterfgevallen in een ziekenhuis, vermenigvuldigd met 100. Met 'verwachte sterfte' wordt bedoeld: de sterfte die op grond van het patiëntenprofiel kan worden verwacht. Als het gestandaardiseerde sterftecijfer uitkomt op 100, dan komt de werkelijke sterfte overeen met de verwachte sterfte. Wanneer het sterftecijfer bijvoorbeeld 94 is, is de werkelijke sterfte lager dan verwacht en bij een sterftecijfer van bijvoorbeeld 106 is het juist hoger dan verwacht.

Het ene ziekenhuis heeft meer patiënten met levensbedreigende ziekten dan het andere, en ook de complexiteit van de ziekte van patiënten verschilt. Daarom gaat het bij de HSMR om de opgetelde gecorrigeerde sterfte. Er wordt gecorrigeerd voor patiënt- en locatiefactoren, die wel de kans op sterfte verhogen maar niets te maken hebben met de kwaliteit van zorg. Zoals leeftijd, geslacht, sociaaleconomische status, ernst van de ziekte, spoed of geplande opname, andere ziektes waar de patiënt niet voor is opgenomen maar wel aan lijdt (comorbiditeit), de verblijfplaats van de patiënt voorafgaande aan de ziekenhuisopname (ander ziekenhuis, verpleeghuis, thuis, etc) en de kalendermaand.

HSMR van het MCL

MCL heeft over 2018 een HSMR van 86 met een betrouwbaarheidsinterval van (79-93). Dit is bewezen (significant) lager dan het landelijk gemiddelde. De HMSR over de periode 2016-2018 is 84 met een betrouwbaarheidsinterval van (80-88), dit is daarmee ook bewezen significant lager dan het landelijk gemiddelde. De sterftecijfers van de diagnosegroepen zijn bij een aantal diagnosegroepen significant lager dan het landelijke gemiddelde en bij geen enkele diagnosegroep significant hoger.

Hierbij het HSMR-rapport 2016-2018 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën.