Epic EPD
Terug

Epic EPD

Epic is de leverancier van het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van het MCL. Vanaf april 2016 gaat het MCL werken met Epic. Een EPD is een softwaretoepassing waarbij medische patiëntengegevens in het ziekenhuis digitaal bewaard en beschikbaar gemaakt worden om het zorgproces rondom een patiënt te ondersteunen. MCL heeft gekozen voor Epic als leverancier van het nieuwe EPD omdat deze leverancier een digitaal dossier biedt dat het MCL in staat stelt om nu en in de toekomst op een kwalitatief hoogstaande wijze patiëntgegevens vast te leggen. Met dit EPD is het MCL voorbereid om toekomstige ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Het nieuwe EPD wordt één geïntegreerd systeem dat alles rondom de zorg van een patiënt vastlegt; van afspraken, behandelplan, spoedeisende hulp, anesthesie- en operatieproces tot medicatie, klinische notities en facturering. Schakelen tussen verschillende systemen wordt hiermee verleden tijd en onze zorg kan zo efficiënter verlopen omdat elke bevoegde zorgverlener op elk moment over de juiste informatie beschikt. Hiermee kunnen we nog beter de kwaliteit en veiligheid van zorg voor onze patiënten waarborgen.

Patiëntenportaal

Patiënten krijgen - als zij dat wensen - met Epic toegang tot een patiëntenportaal. In dit portaal kunnen zij afspraken maken, inzien, vragenlijsten invullen en informatie zoals het dossier en uitslagen inzien.

Over Epic

Het Amerikaanse bedrijf Epic heeft een ruime staat van dienst, vooral in de Verenigde Staten. Daar gebruiken 260 ziekenhuizen het systeem. Epic heeft ook inmiddels ruimschoots ervaring met Nederlandse ziekenhuizen (Sint Lucas Andreas, Radboudumc, Amphia, Spaarne Gasthuis en AMC/VUmc).

Het MCL is in oktober 2014 gestart. Het is één van de grootste projecten ooit in het MCL. De implementatie van het nieuwe systeem duurt tot april 2016. Meer dan 70% van onze medewerkers gaat met het nieuwe EPD werken. In de voorbereidingsperiode worden alle medewerkers getraind en wordt het systeem gebruiksklaar gemaakt.