Kwaliteit en patiëntveiligheid
Terug

Kwaliteit en patiëntveiligheid

Kwaliteit is speerpunt

Het bevorderen van kwaliteit en patiëntveiligheid is één van de speerpunten van het MCL. Het MCL heeft een stuurgroep Patiëntveiligheid. Het MCL heeft zich toetsbaar en transparant opgesteld. Onder andere door deelname aan de landelijke onderzoeken van het NIVEL. Het MCL heeft ervoor gekozen geen nieuwe systemen of systeemdelen te ontwikkelen, maar aan te haken aan bij het bestaande en werkende kwaliteitsmanagementsysteem, dat voor het thema patiëntveiligheid (lees: kwaliteit van zorg) geschikt is of geschikt is gemaakt.

Ziekenhuischeck

MCL wil open zijn over de geleverde kwaliteit van zorg. Daarom neemt MCL deel aan de Ziekenhuischeck van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De site Ziekenhuischeck biedt u inzicht in de kwaliteitscijfers van een ziekenhuis.

Wil jij weten welke kwaliteit MCL levert? Of wil je ziekenhuizen met elkaar vergelijken? Bekijk de kwaliteitscijfers van alle ziekenhuizen in Nederland op  https://www.ziekenhuischeck.nl/ziekenhuizen/medisch-centrum-leeuwarden/

De cijfers op Ziekenhuischeck zijn afkomstig van kwaliteitsindicatoren die ziekenhuizen aanleveren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Zorginstituut Nederland. Deze cijfers worden ook door artsen en ziekenhuizen zelf gebruikt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De algemene tevredenheidscijfers zijn afkomstig uit landelijk onderzoek.