Kloppen uw gegevens?
Terug

Kloppen uw gegevens?

Van al onze patiënten hebben we gegevens nodig. Voor uw veiligheid is het belangrijk dat de gegevens die we van u hebben ook actueel zijn. Meld het daarom altijd aan ons als er iets is gewijzigd in uw gegevens.


Persoonsgegevens: zoals naam, adres, woonplaats, (mobiel) telefoonnummer, BSN nummer, huisarts. Deze gegevens worden vastgelegd in onze administratie en op uw patiëntenpas /-stickers. Neem deze pas/stickers altijd mee als u naar het ziekenhuis gaat. Geef wijzigingen in uw persoonsgegevens altijd zo snel mogelijk aan ons door. Dit kan bij de patiëntenpasbalie/inschrijfbalie bij de ingang van het ziekenhuis of bij de assistente van uw specialist.


Zorgverzekering: iedereen in Nederland is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Om onze kosten bij uw zorgverzekeraar te kunnen declareren moeten wij uw actuele verzekeringsgegevens hebben. Alle wijzingen daarin zijn voor ons belangrijk om te weten en dient u zelf aan ons door te geven. Dit kan bij de patiëntenpasbalie / inschrijfbalie bij de ingang van het ziekenhuis.


Als wij niet op tijd de juiste persoons- of verzekeringsgegevens van u hebben, brengen wij de kosten bij u zelf in rekening. U bent dan zelf verantwoordelijk dat de rekening op tijd betaald wordt.


Medicijnen: we willen van alle patiënten weten welke medicijnen ze gebruiken. Het is wenselijk hiervoor een actueel overzicht van uw medicijnen op te vragen bij uw apotheek. Meld het altijd aan uw arts en/of de verpleegkundige als er iets gewijzigd is in uw medicijnen.


Uw medische gegevens: Dit zijn bijvoorbeeld uitslagen van onderzoeken, informatie over uw ziektegeschiedenis, medicijnen die u gebruikt enzovoort. Deze worden vastgelegd in uw medisch dossier. Hierin staat ook of u ergens allergisch voor bent. Het is erg belangrijk dat u allergieën en dergelijke altijd meldt aan uw arts.


Contactpersoon: wij vragen u ook naar de gegevens van een contactpersoon. Mocht er iets gebeuren tijdens uw bezoek of verblijf in ons ziekenhuis, dan willen wij uw naasten indien gewenst of indien nodig graag zo snel mogelijk kunnen informeren. Dit kan ook wenselijk zijn wanneer u onverwacht ons ziekenhuis moet bezoeken, bijvoorbeeld via de spoedeisende hulp. Wijzigingen in de gegevens van uw contactpersoon kunt u doorgeven aan de assistente van uw specialist of aan de verpleegkundige op de verpleegafdeling.