Hygiëne
Terug

Hygiëne

Het doel van hygiëne binnen het ziekenhuis is overdracht van micro-organismen (bijvoorbeeld bacteriën) en daarmee ziekenhuisinfecties te voorkomen. Ziekenhuisinfecties zijn infecties die optreden bij patiënten tijdens of in aansluiting op hun verblijf in het ziekenhuis. De afdeling hygiëne en infectiepreventie van het MCL draagt zorg voor protocollen en maatregelen die medewerkers in staat stellen de hygiëne rond te patiënt optimaal te laten zijn bij zorg, onderzoek en behandeling. Het beleid wordt vastgesteld in de infectiepreventiecommissie. Een arts-microbioloog van IZORE maakt deel uit van deze commissie.

Basishygiëne

De basishygiënemaatregelen zijn erg belangrijk. Deze 'hygiënespelregels' zijn voor iedereen van belang, voor medewerkers, patiënten én bezoekers.

  • De medewerkers wassen hun handen wanneer ze zichtbaar vuil zijn en desinfecteren hun handen voor en na ieder zorgcontact.
  • Naast ieder bed staat een handdesinfectiepompje. Met handalcohol kan de verpleegkundige de handen desinfecteren na iedere handeling bij de patiënt.
  • Maar ook door de bedlegerige patiënt moet het handalcoholpompje worden gebruikt na hoesten, niezen, snuiten, toiletgang op bed, voor het eten en voor het ontvangen van bezoek. Daarnaast is het belangrijk dat wonden, katheters en / of verbanden niet met de handen worden aangeraakt.
  • Kan de verpleegkundige in aanraking komen met lichaamsvocht van de patiënt dan zal de verpleegkundige handschoenen dragen en als er kans is op spatten ook een overschort . Deze maatregel is niet alleen om u te beschermen maar ook de medepatiënten die door dezelfde verpleegkundige worden verpleegd. Instrumenten en materialen worden na gebruik bij de patiënt gedesinfecteerd en gesteriliseerd, of na éénmalig gebruik weggegooid.
  • Bij de uitgang van iedere verpleegafdeling staat een handdesinfectiepompje. Iedereen, dus ook bezoek, moet bij het verlaten van de verpleegafdeling de handen desinfecteren.
  • Op veel toiletten in het MCL zijn middelen aanwezig voor de desinfectie van de toiletzitting. Als die aanwezig zijn moet iedereen, dus ook bezoek, na toiletgang de toiletzitting desinfecteren. Na toiletbezoek de handen goed wassen met water en zeep.

Handdesinfectie

Handdesinfectie: voor iedereen bij het verlaten van de verpleegafdeling. Goede handdesinfectie is erg eenvoudig.

 

  • Eén pompslag handalcohol Sterillium ® op droge handen aanbrengen.

 

  • Goed inwrijven, in de handpalmen, maar ook op de rug van de hand en tussen de vingers.
  • Niet afdrogen, wrijven tot de handen droog zijn.

Resistente bacteriën (BRMO)

Alle ziekenhuizen in Nederland, dus ook het MCL, doen er alles aan om zg. BRMO (bijzonder resistente micro-organismen) buiten de deur te houden. Deze bacteriën zijn ongevoelig geworden voor bepaalde typen antibiotica. Deze bacteriën staan ook wel bekend als  'ziekenhuisbacteriën'. Een beetje ten onrechte: ziekenhuizen spelen lang niet altijd een rol in het ontstaan van deze resistente bacteriestammen. Maar een resistente bacterie kan in het ziekenhuis wél tot problemen leiden. Voor mensen met een normale afweer vormen deze resistente bacteriën eigenlijk zelden of nooit een probleem. Voor mensen met een verminderde afweer wel.  Meer informatie over BRMO.

Norovirus

Het norovirus, dat buikgriep veroorzaakt, kan van tijd tot tijd in ziekenhuizen maar ook in andere instellingen voor veel hinder zorgen. 

 

Vragen

Bij vragen kunt u altijd mailen met de afdeling Hygiëne en Infectiepreventie via hygiene@znb.nl