Tarieven en zorgverzekering
Terug

Tarieven en zorgverzekering

Zorg kost geld. Als u voor een consult, onderzoek of behandeling naar het ziekenhuis komt, dan worden er kosten gemaakt door het ziekenhuis. Deze kosten moeten betaald worden. Meestal doet uw zorgverzekeraar dit. Maar, in sommige gevallen moet u ook zelf een deel van de kosten betalen.

Lees hier onze Algemene betalingsvoorwaarden.

Op deze pagina’s kunt u meer lezen over de kosten van een ziekenhuisbezoek, verzekeringen en wat u eventueel zelf moet betalen. Er is ook een brochure over dit onderwerp.

Informeer vóór bezoek of behandeling

Heeft u binnenkort een afspraak in het MCL? Het kan zijn dat de kosten van uw behandeling niet worden vergoed. Voor behandeling in het MCL heeft MCL over 2019 met alle zorgverzekeraars contracten gesloten. Het kan echter zijn dat u, misschien zonder dat u het wist, een zogenaamde budgetpolis heeft afgesloten bij één van de zorgverzekeraars. Budgetpolissen vergoeden niet altijd de zorg volledig. Informeer bij uw zorgverzekeraar, voordat u zicht bij het MCL laat behandelen of de zorgkosten met uw polis volledig worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Als u met uw budgetpolis niet alle zorgkosten vergoed krijgt, moet u zelf een deel van de kosten betalen.

Controleer ook altijd uw polisvoorwaarden om na te gaan of de kosten van uw voorgenomen behandeling worden vergoed en welke voorwaarden eventueel gelden. Zijn er onduidelijkheden? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

U kunt ook een bezoek brengen aan het Informatiepunt zorgkosten in het MCL. U vindt het Informatiepunt zorgkosten aan het einde van de Wander Blaauwstraat, route 49b.

Afspraken met zorgverzekeraars voor 2020

Klik hier voor een document (pdf) met de huidige stand van zaken ten aanzien van onderdhandelingen van MCL met de zorgverzekeraars voor het jaar 2020. Dit overzicht wordt geregeld geüpdated. 

Links

Zorgverzekeringen, vergoedingen en Eigen Risico
www.rijksoverheid.nl (onderwerp ‘Zorgverzekering’)
www.zorginstituutnederland.nl (onderwerp ‘Verzekerde zorg’)
Ikregelmijnzorggoed.nl (informatie van de Rijksoverheid als u wilt overstappen van zorgverzekeraar)

Diagnose Behandel Combinaties (DBC)
https://werkenmetdbcs.nza.nl/werken-met-dbcs/frontpage/menu-ID-2350 (onderwerp ‘DBC-systeem voor de ziekenhuiszorg’, DBC-systematiek)
www.nza.nl (wet en regelgeving over het registreren van zorgactiviteiten, DBC’s en overige zorgproducten)

Zorgnota’s en onverzekerd zijn
www.zorgverzekeringslijn.nl (naar het buitenland, betalingsproblemen en onverzekerd zijn)