Kliniek (opname)
Terug

Kliniek (opname)

Als u meerdere dagen moet worden opgenomen in het ziekenhuis, spreken we van een 'klinische opname'. Urologie maakt gebruik van afdeling M.

Telefoonnummer

(058) 286 6770

De afdeling telt in totaal 32 bedden. Deze zijn verdeeld over 4 vierpersoonskamers, 5 tweepersoonskamers en 6 éénpersoonskamers. Het kan gebeuren dat u tijdens een opname overgeplaatst wordt naar een andere afdeling. Als dit zo is, dan hoort u dit van de verpleegkundige. Deze kan u ook uitleggen waarom de overplaatsing nodig is.

Het urologisch verpleegkundig spreekuur en PAS

Voordat u wordt opgenomen, krijgt u op één dag drie afspraken. U heeft eerst een intakegesprek over medicatie met de apothekersassistente, daarna heeft u een intakegesprek met de verpleegkundige van de afdeling en als laatste heeft u een gesprek met de anesthesioloog.

  • De apothekersassistente heeft met u een gesprek over de medicijnen die u gebruikt. Ook vertelt zij welke medicijnen u moet meenemen naar het ziekenhuis.
  • De verpleegkundige heeft met u een gesprek waarin zij uitleg geeft over de opname. Ook vertelt zij wat u mee moet nemen naar het ziekenhuis voor uw opname.
  • De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier u wordt verdoofd: de algehele anesthesie of ruggenprik. Ook kan hij/zij nog aanvullend onderzoek doen. Meer informatie vindt u in de folder Preoperatief Anesthesiologisch Spreekuur (PAS).

Hierna komt u op een wachtlijst. U krijgt een week voor de opname een oproep van de secretaresse van de uroloog.

Bezoekmogelijkheden

De algemene bezoektijden van het MCL zijn:

  • 14.30 - 16.30 uur en
  • 18.30 - 20.00 uur.

Daarnaast is er een extra bezoekmogelijkheid op zaterdag en zondag tussen 10.00 - 12.00 uur.