Revalidatie
Terug

Revalidatie

MCL Leeuwarden: route 76d
MCL Harlingen: route 15

Wat is Revalidatie?

Heeft u blijvend lichamelijk letsel of wordt u beperkt in uw functioneren? De afdeling Revalidatie richt zich op het behandelen van de gevolgen van aandoeningen, ziekte of een ongeval. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een beroerte, hersenletsel, een dwarslaesie, een amputatie of van reumatische aandoeningen. Misschien heeft u problemen met wassen of aankleden, bent u in de war of kunt u moeilijk praten. Ons doel is om mensen zoals u weer zo veel mogelijk aan de maatschappij te laten deelnemen. De vakgroep revalidatiegeneeskunde is onderdeel van Revalidatie Friesland.

Wat kunt u verwachten?

De revalidatiearts is gespecialiseerd in het herstel na een ziekte of een ongeval. Hij of zij beoordeelt uw klacht en coördineert de verdere behandeling. Een team van specialisten met bijvoorbeeld een ergotherapeut, fysiotherapeut, psycholoog, logopedist, diëtist en/of arbeidstherapeut richt zich o.a. op handletsels, protheses, hartrevalidatie en hersenletsel (o.a. beroerte/CVA).

Poliklinisch revalideren

Afhankelijk van de situatie, kunt u poliklinisch of klinisch revalideren. Bij poliklinische revalidatie bezoekt u Revalidatie Friesland in het MCL regelmatig voor uw behandeling. Bij klinische revalidatie verblijft u in het revalidatiecentrum van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag.

Kortom, we zetten ons volledig in om u de beste zorg te bieden. Het MCL helpt.

Vragen?

Neem contact op met Revalidatie.