Palliatief Advies Team (PAT)
Terug

Palliatief Advies Team (PAT)

Palliatieve zorg in het MCL

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen van hun ziekte. De zorg of behandeling richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven tijdens ziekte en sterven. Er is aandacht voor:

  • lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid,
  • gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte,
  • vragen rondom leven en dood,
  • zorg voor de naasten,
  • allerlei praktische zaken.

Doel van palliatieve zorg

Palliatieve zorg is erop gericht om u te ondersteunen en om ervoor te zorgen dat uw kwaliteit van leven zo goed mogelijk blijft. Naast de behandeling van lichamelijke klachten is er ook aandacht voor uw emoties en gevoelens. Ook voor levensbeschouwelijke onderwerpen is aandacht. Samen met u en uw naasten kijken we verder dan uw ziekte om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Wanneer

Palliatieve zorg kan op elk moment worden ingeschakeld. Dat kan al als u net gehoord heeft dat u niet meer kunt genezen. Maar misschien heeft u er niet meteen behoefte aan en heeft u eerst voldoende aan de mensen om u heen. Dan kan de zorg altijd later worden ingeschakeld. De zorg duurt zolang als nodig is. Het kan om enkele weken gaan, maar soms ook om maanden of jaren.

Palliatief Advies Team

In het MCL kan op alle afdelingen palliatieve zorg worden verleend. Er zijn geen aparte units of afdelingen. Het Palliatief Advies Team (PAT) van het MCL is gespecialiseerd in palliatieve zorg. Het team bestaat uit (medisch) specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen en de geestelijke verzorging van het MCL. Er is ook een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde en een gespecialiseerde verpleegkundige uit de thuiszorg aan verbonden.

Verwijzing

U zelf, uw familie of uw naasten kunnen contact opnemen met het Palliatief Advies Team. De arts van het ziekenhuis kan een beroep doen op het Palliatief Advies Team, maar ook een verpleegkundige, huisarts of thuiszorgverpleegkundige.

Vragen?

Neem contact op met het Palliatief Advies Team.