Verpleegafdeling
Terug

Verpleegafdeling

Afdeling Z

Afdeling Z is een verpleegafdeling waar plaats is voor 48 oncologie-, reumatologie- en pijnpatiënten.

Telefoonnummer

Het algemene telefoonnummer van de verpleegafdeling is (058) 286 6682

De verpleegkundige op de afdeling heeft daarnaast nog een eigen telefoonnummer. Als u bent opgenomen op afdeling Z krijgen u en uw contactpersoon dit telefoonnummer. Zo kunt u tijdens uw opname de verpleegkundige bereiken voor vragen over uw behandeling en verblijf.

De bedden zijn verdeeld over acht kamers met vier bedden, twee kamers met twee bedden en twaalf eenpersoonskamers. Op de verpleegafdeling zijn vier eenpersoonskamers speciaal ingericht voor patiënten die inwendige bestraling krijgen (kamer 5 t/m 8) en vijf eenpersoonskamers worden gebruikt voor het verplegen van patiënten met bloedziekten, de hematologische intensive care (kamer 15, 17, 18, 19 en 20). Sommige kamers hebben een eigen telefoonnummer, dit zijn de kamers voor hematologie en inwendige bestraling.

Bezoekmogelijkheden

U kunt bezoek ontvangen van 10.00 - 20.00 uur. Om de rust op uw kamer zo veel mogelijk te handhaven, mogen er niet meer dan twee bezoekers tegelijk aanwezig zijn bij uw bed. als u onderzocht, behandeld of verzorgd moet worden, dient het bezoek de kamer even te verlaten. Dit geldt ook tijdens de artsenvisite. Na de lunch is er gelegenheid voor patiënten om te rusten. Patiënten die hier geen gebruik van maken, worden verzocht om samen met hun bezoek gebruik te maken van de wintertuin. Het is de bedoeling dat één persoon, bijvoorbeeld een familielid, als contactpersoon optreedt. Deze persoon regelt het bezoek en onderhoudt de contacten met de specialisten en verpleegkundigen.

Welke medewerkers komt u tegen?

Algemene informatie over uw contacten met verpleegkundigen, specialisten en andere medewerkers kunt u lezen in de opnamebrochure.

De specialisten op de afdeling zijn voornamelijk internist-oncologen, internist-hematologen, radiotherapeuten, chirurgen/verpleegkundig specialisten mammacare, longartsen, neurologen, urologen, reumatologen en een anesthesist gespecialiseerd op het gebied van pijn. Soms wordt een specialist van een ander vakgebied in consult geroepen. De specialisten lopen op verschillende dagen visite. Op de overige dagen wordt visite gelopen door de arts-assistent en de verpleegkundige. De specialist die u op de afdeling bezoekt zal niet altijd de specialist zijn die u op de polikliniek ziet. De verpleegkundig specialist mammacare loopt visite bij de geopereerde borstkankerpatiënten.

Er zijn totaal vijf arts-assistenten werkzaam binnen het OCL; twee interne arts-assistenten, een arts-assistent longziekten, een arts-assistent reumatologie en een chirurgische arts-assistent. Elke arts-assistent en de verpleegkundig specialist mammacare loopt dagelijks samen met de verpleegkundige visite bij de patiënten die onder zijn of haar verantwoording vallen. Op de verpleegafdeling is één van de specialisten eindverantwoordelijk voor de behandeling tijdens uw verblijf. Wij noemen die specialist ‘supervisor’. De supervisor loopt twee keer per week visite samen met de zaalarts. Hij of zij neemt daarmee de verantwoordelijkheid over van de specialist waar u op de polikliniek mee sprak. Beide specialisten hebben wel regelmatig contact over uw behandeling.

Verpleegkundig specialist

Binnen het OCL zijn verpleegkundig specialisten werkzaam. Dit zijn verpleegkundigen die nog een tweejarige masteropleiding hebben gevolgd tot verpleegkundig specialist. Een verpleegkundig specialist werkt onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist en mag medische handelingen verrichten voor een bepaald specialisme.

Andere disciplines

Aan het OCL is een medewerker van de geestelijke verzorging verbonden, met hem of haar kunt u een persoonlijk gesprek aanvragen. Soms adviseert de specialist om een fysiotherapeut, een maatschappelijk werker of een diëtist te raadplegen. Met al deze medewerkers kunt u ook op eigen initiatief een gesprek aanvragen. Soms is hiervoor een verwijsbrief nodig. Wilt u daarom eerst even met de verpleegkundige overleggen?

Dagindeling

's Ochtends

Tussen 6.00 en 7.00 uur wordt u, als dat nodig is, even wakker gemaakt voor het temperaturen en eventueel het innemen van medicijnen die u nuchter moet innemen. Hierna kunt u nog even rustig blijven liggen. Om 7.30 uur is het ontbijt. Vervolgens wordt om 9.30 uur koffie, thee en frisdrank geserveerd.

's Middags

Om 11.45 uur krijgt u een broodmaaltijd geserveerd. Hierna heeft u de gelegenheid om te rusten tot 14.00 uur. Om 14.15 wordt er opnieuw koffie, thee en frisdrank geserveerd.

's Avonds

De warme maaltijd is om 17.30 uur. Om 19.30 uur krijgt u een kopje koffie, thee of frisdrank. Om 22.00 uur kunt u nog een beker melk of karnemelk drinken. Vanaf 23.00 uur is de afdeling zo rustig mogelijk zodat u ongehinderd kunt gaan slapen.

Familiekamer

Op de afdeling is een familiekamer waar u zich, als u daar behoefte aan heeft, even kunt terugtrekken met uw familie. Wilt u dit even overleggen met de verpleegkundige?

Bloemen en fruit

U kunt zelf, of uw bezoek, de bloemen verzorgen in de bloemenhoek. De dames van de Unie Van Vrijwilligers (U.V.V.) komen elke werkdag langs om uw bloemen of fruit te verzorgen. Op de hematologische unit (kamer 15, 17,18, 19 en 20) zijn geen bloemen en fruit toegestaan.