Verpleegafdeling
Terug

Verpleegafdeling

Type afdeling

Afdeling A is een verpleegafdeling voor patiënten met neurologische aandoeningen.

Telefoonnummer

(058) 286 6672

De afdeling bestaat onder meer uit een Braincareunit. Hier worden o.a. CVA-patiënten opgenomen en patiënten met een neurologisch ziektebeeld die extra toezicht en/of observatie nodig hebben. Met behulp van bewakingsmonitoren worden onder andere het hartritme, de bloeddruk, de ademhaling, de lichaamstemperatuur en het zuurststofgehalte in het bloed afgelezen. Daarnaast verblijven op de afdeling patiënten die worden behandeld voor algemene Neurologie en Neurochirurgie. Op de afdeling zijn één-, twee- en vierpersoonskamers aanwezig. Het kan gebeuren dat u tijdens een opname overgeplaatst wordt naar een andere afdeling. Als dit zo is, dan hoort u dit van de verpleegkundige. Deze kan u ook uitleggen waarom de overplaatsing nodig is.

Multidisciplinair overleg

Minimaal één keer in de week is er overleg tussen alle specialisten, de (senior)-verpleegkundigen en andere disciplines binnen de neurologie. De bedoeling van dit overleg is informatie uit te wisselen om uw behandeling zo goed mogelijk af te stemmen.

Elektronisch patëntendossier

Uw gegevens worden tijdens uw opname grotendeels genoteerd in een elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit dossier vervangt het papieren dossier. De verpleegkundige komt aan bed met een verrijdbare computer. Het EPD is geen onderdeel van het landelijk elektronisch patiëntendossier. De patiëntgegevens blijven in het MCL.

Hier vindt u meer informatie over de dagindeling, de specialisten die u tegenkomt, pijnregistratie en praktische informatie.

Bezoektijden

De bezoektijden van afdeling A zijn:

  • maandag tot en met vrijdag van 14.30 - 16.30 uur en van 18.00 - 20.00 uur.
  • op zaterdag, zondag en feestdagen is er een extra bezoekmogelijkheid van 10.30 - 12.00 uur.

Maximaal twee bezoekers per patiënt. Wilt u tijdens uw bezoek rekening houden met de neurologische aandoening van de patiënt en de medepatiënten? Wilt u als bezoeker de patiënt ondersteunen bij het eten en/of drinken? Dan graag eerst overleggen met de verpleegkundige.

Contactpersoon en telefonisch contact

Bij het opnamegesprek wordt van de patiënt een contactpersoon gevraagd. Deze contactpersoon onderhoudt contact met de verpleegkundige en specialist, als dat nodig is. De contactpersoon kan de verpleegkundige bellen voor informatie over de situatie van de patiënt.

Dit kan op de volgende tijden:

  • Voor informatie over de nacht: tussen 7.00 en 7.30 uur;
  • Overdag: tussen 10.00 en 11.00 uur en tussen 14.00 en 15.00 uur;
  • ’s Avonds: tussen 22.00 en 23.00 uur.

Telefoon: (058) 286 6672

CVA-zorgketen Leeuwarden

In Leeuwarden en omstreken is de zorg voor mensen die een CVA/beroerte hebben doorgemaakt georganiseerd in de CVA-zorgketen Leeuwarden. Er is een samenwerkingsverband tussen de verschillende instellingen in de regio Leeuwarden.

Na het ontslag uit het ziekenhuis kunnen verschillende hulpverleners (bijvoorbeeld uw huisarts, wijkverpleegkundige of thuiszorg) nog een rol spelen bij uw ondersteuning en begeleiding. Bij vragen en problemen kunt u contact opnemen met de transmuraal CVA-verpleegkundige, telefoon 058 – 286 73 62. De transmuraal CVA-verpleegkundige kan u helpen bepaalde vragen te beantwoorden of bij het zoeken naar de juiste hulpverlenende instanties. Deze kunt u vinden in de folder van de CVA-verpleegkundige.

Wanneer u weer terug gaat naar huis, krijgt u een afspraak mee voor een bezoek aan de CVA-verpleegkundige op de polikliniek neurologie. Een van de doelen van deze afspraak is het afronden van de zorg die u in het ziekenhuis heeft ontvangen. Zie hiervoor ook de folder ‘Aandachtspunten’.

De zorg voor patiënten met een CVA (Cerebraal Vasculair Accident, 'herseninfarct') of TIA (Transient Ischaemic Attack) wordt gecoördineerd door de CVA-zorgketen Leeuwarden.

Een kaart sturen?

Dat kan naar:
Medisch Centrum Leeuwarden
afdeling A (met naam en kamernummer)
Postbus 888
8901 BR Leeuwarden