MS-centrum
Terug

MS-centrum

Route 07

 

Het MS-centrum van het Medisch Centrum Leeuwarden is sinds april 2015 erkend als Noordelijk MS-behandelcentrum. De erkenning is verleend door het Nationaal MS-fonds. Het MCL is het enige ziekenhuis in de noordelijke provincies dat deze erkenning heeft voor de behandeling van multiple sclerose (MS).

 

Het Noordelijk MS-behandelcentrum heeft nauwe samenwerking met de ziekenhuizen in Heerenveen, Drachten en Sneek. We streven naar eenduidigheid in de zorg en de behandeling rondom de MS-patiënt. Eens in de zes weken hebben de MS-neurologen van de diverse ziekenhuizen in Friesland een gezamenlijk overleg waar o.a. casuïstiek, second opinion en de (nieuwe) behandelmogelijkheden aan de orde komen. Een second opinion kan (eventueel op verzoek van de patiënt) ingebracht worden door de behandelend neuroloog.

Wat is het MS-centrum?

Als u Multiple Sclerose (MS) heeft, of als er een vermoeden is dat u MS heeft, kunt u terecht bij het MS-centrum. U krijgt via één loket snel toegang tot de beste zorg, behandeling en begeleiding.

Het MS-centrum bestaat uit een polikliniek en een schubpolikliniek.

Wat kunt u verwachten?

We gaan na wat er bij u aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Vervolgens kijken we welke mogelijkheden en behandelingen er zijn.

  • U wordt snel doorverwezen naar de juiste behandelaar.
  • Dankzij intensieve samenwerking tussen de verschillende zorgverleners (MS-zorgketen) krijgt u behandelingen die goed op elkaar zijn afgestemd.
  • U krijgt van onder andere de verpleegkundig specialist MS en/of de MS-verpleegkundige uitgebreide informatie en adviezen over het ziektebeeld, de verschillende behandelmogelijkheden, symptoombehandeling en zwangerschap bij MS.
  • U kunt gebruik maken van het digitale volgsysteem, MS-monitor met de mogelijkheid gebruik te maken van online consulten.

Speciale spreekuren

Er zijn een aantal speciale spreekuren.

Vragen?

Voor medische vragen kunt u terecht bij het telefonisch spreekuur, dagelijks van 11.00 - 12.00 uur, telefoonnummer (058) 286 7865. Medische vragen kunt u ook stellen via mijnMCL of MS monitor.

Voor algemene vragen kunt u mailen naar vpcneur@znb.nl.