Verpleegafdeling
Terug

Verpleegafdeling

Afdeling longziekten

De afdeling heeft 30 tot 36 bedden beschikbaar, afhankelijk van het seizoen. Op deze afdeling worden patiënten verpleegd die een longaandoening hebben. Bij drukte op andere afdelingen kan het ook voorkomen dat patiënten met andere aandoeningen op de afdeling verpleegd worden. Op de afdelingen werken verpleegkundigen, studenten verpleegkunde, kamer- en voedingsassistenten, longartsen, longartsen in opleiding en basisartsen. Daarnaast komen indien nodig andere zorgverlenders langs, zoals de fysiotherapeut, dietist, maatschappelijk werk, geestelijk verzorger, etc.

Lees meer algemene informatie over uw verblijf op de verpleegafdeling. U mag de afdeling verlaten in overleg met de verpleegkundige.

Parfum en deodorant

Vriendelijk verzoek geen parfum en/of sterk ruikende deodorant te gebruiken. Medepatiënten kunnen hier allergisch voor zijn.

Roken

Het MCL is een rookvrij ziekenhuis. Dat betekent dat in het ziekenhuis en op het terrein roken niet is toegestaan. Onder het rookverbod valt ook de elektronische sigaret. Het rookverbod geldt voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

Kluisjes

Wij adviseren u geen waardevolle bezittingen en zo weinig mogelijk geld mee te nemen. Voor waardevolle eigendommen die u toch mee wilt nemen, kunt u gebruik maken van het kluisje op uw kamer.

Wat verwachten wij van u bij uw ontslag

De arts heeft aangegeven dat uw behandeling klaar is en heeft de ontslagdatum aan u doorgegeven. De verpleegkundige bespreekt met u wat nodig is ter voorbereiding op dit ontslag. Na uw ontslag heeft u misschien nog hulp nodig, omdat u nog onvoldoende hersteld bent of is een (tijdelijk) verblijf in een andere instelling noodzakelijk. De verpleegkundige kan dit regelen via het transferpunt. De afdeling verwacht dat u tussen 10.00 en 10.30 uur wordt opgehaald.

Bewegen

Op de longafdeling hebben we een beweegprogramma. Lees meer hierover bij Beweeg je beter!

Telefoonnummer

(058) 286 6760

Bezoekmogelijkheden

De algemene bezoektijden van het MCL zijn:

  • 14.30 - 16.30 uur
  • 18.30 - 20.00 uur.
  • Daarnaast is er een extra bezoekmogelijkheid op zaterdag en zondag tussen 10.00 - 12.00 uur.

Contactpersoon

Om het contact met u en uw familie zo soepel mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij om in uw familie of vriendenkring een contactpersoon aan te wijzen. Het contact verloopt dan via u en de contactpersoon. Om te voorkomen dat er teveel bezoekers tegelijk komen, vragen wij de contactpersoon het bezoek te coördineren en uiteraard kan hij/zij ten alle tijden bij de verpleegkundige naar uw toestand informeren.

Een kaart sturen?

Dat kan naar:
Medisch Centrum Leeuwarden
afdeling B (met naam en kamernummer)
Postbus 888
8901 BR Leeuwarden

Overplaatsing

Het kan gebeuren dat u tijdens een opname overgeplaatst wordt naar een andere afdeling. Als dit zo is, dan hoort u dit van de verpleegkundige. Deze kan u ook uitleggen waarom de overplaatsing nodig is.