Polikliniek
Terug

Polikliniek

Wat heeft u nodig bij uw bezoek aan de polikliniek:

  • de verwijsbrief van uw huisarts
  • lijstje met de medicijnen die u gebruikt.

Voorafgaand aan uw eerste bezoek aan de longarts zal er eerst een röntgenfoto van de longen worden gemaakt en een longfunctieonderzoek worden gedaan. U gaat eerst op het afgesproken tijdstip naar de betreffende onderzoeksafdeling (radiologie, route 77, en/of longfunctieafdeling, route 61). Na afloop van de onderzoeken kunt u zich melden bij de polikliniek longziekten (route 60).

De spreekuurassistente zorgt voor de ontvangst, begeleidt het spreekuur en coördineert in overleg met de longarts en de patiënt eventuele vervolgonderzoeken en afspraken.

Het eerste bezoek aan de longarts bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. Indien er nog uitgebreider longfunctieonderzoek of andere onderzoeken nodig zijn, wordt daarvoor een afspraak gemaakt. Als alle onderzoeken bij u zijn afgerond dan komt u op afspraak bij de longarts terug om de resultaten te bespreken.