Longziekten
Terug

Longziekten

MCL Leeuwarden: route 60
MCL Harlingen: route 12

Wat is Longziekten?

In het Centrum longziekten kunt u terecht met klachten en aandoeningen aan het ademhalingssysteem (luchtwegen en longen). Een longarts behandelt verschillende ziekten en problemen, zoals astma en COPD, allergie, klaplong, longontsteking, longkanker, longembolie en slaapapneu. Daarnaast is de longarts de specialist op het gebied van tuberculose.

Het Centrum longziekten bestaat uit een polikliniek, een verpleegafdeling en een longfunctieafdeling.

Wat kunt u verwachten?

We onderzoeken wat er bij u aan de hand is. Een longarts maakt hierbij gebruik van onder andere een longfoto en longfunctieonderzoek (blazen). Vervolgens gaat de longarts kijken welke mogelijkheden en behandelingen er zijn.

Onderzoek en behandeling

Meer informatie over ziektebeelden en behandelingen kunt u vinden op de website van de Friese longartsen. Binnen de afdeling Longziekten wordt altijd gewerkt aan de verbetering van behandeltechnieken en methoden.

Speciale aandachtsgebieden van de vakgroep longziekten

Alle longartsen die werkzaam zijn in het MCL bedrijven de longgeneeskunde in volle omvang. Ze hebben echter wel gekozen voor een zekere taakverdeling binnen hun vakgebied om zo hun deskundigheid binnen bepaalde onderdelen van de longziekten te vergroten.

Ten eerste het Kenniscentrum Ernstig Astma waar patiënten met ernstig astma uitgebreid geanalyseerd worden en behandeladvies krijgen na bespreking in een multidisciplinair overleg (MDO). Voorts is er speciale expertise op gebied van Interstitiële Longziekten (verzamelnaam voor een brede groep aandoeningen die over het algemeen beide longen diffuus aantast). Patiënten met deze aandoeningen worden eveneens in een multidisciplinair overleg besproken en vervolgens, eventueel na overleg met Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein (landelijk ILD netwerk), volgt advies t.a.v. mogelijke behandeling. In 2014 is het Netwerk Longoncologie in de provincie Friesland gevormd en een deel van het onderzoek en de behandeling van longkanker vindt exclusief plaats in het MCL: onderzoek van de lymfeklieren middels endoscopisch onderzoek (EBUS en EUS-FNA), beeldvorming middels PET-CT-scan, knoopsgat-chirurgie bij longoperaties (VATS) en bestraling via het Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF).

Poliklinische longrevalidatie en een bezoek aan de Hoestpoli behoort eveneens tot de mogelijkheden.

De vakgroep neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek: deels betreft dit geneesmiddelenonderzoek, deels origineel onderzoek.

De vakgroep longziekten van het MCL heeft de volledige bevoegdheid tot het opleiden van longartsen; hoofdopleider is dr. Ten Brinke. De spreekuren op de polikliniek worden gedaan door de longartsen, i.s.m. longartsen in opleiding. De longartsen in opleiding staan onder directe supervisie van de longartsen.

Bovenstaande activiteiten sluiten aan bij het STZ-profiel van het MCL (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen).

Kortom, we zetten ons volledig in om u de beste zorg te bieden. Het MCL helpt.

Vragen?

Neem contact op met de polikliniek Longziekten, tel. (058) 286 6190.