Klinische chemie
Terug

Klinische chemie

Route 92

Het Klinisch Chemisch Laboratorium (Certe KCL) verricht op verzoek van medisch specialisten, (huis)artsen en verloskundigen, laboratoriumgeneeskundig onderzoek in bloed, urine en andere lichaamsvloeistoffen, ten behoeve van diagnostiek en therapie. Laboratoriummedewerkers (doktersassistenten) nemen bloed af op het laboratorium (polikliniek) en op de verpleegafdeling, en zorgen ervoor dat de monsters klaar staan om onderzocht te worden. Analisten voeren het onderzoek uit.

De klinisch chemicus is eindverantwoordelijk voor het laboratoriumonderzoek en de kwaliteitscontrole. De klinisch chemicus interpreteert de uitslag van het onderzoek en adviseert de arts met betrekking tot het vervolgonderzoek. Het laboratorium vervult een regionale functie voor bijzondere onderzoeken. Certe KCL is geaccrediteerd door ISO (15189 en 22870). Zie ook de website van Certe.

Opleiding

Het is mogelijk om bij Certe KCL een vierjarige opleiding tot klinisch chemicus te volgen. Studenten van het hoger en middelbaar laboratoriumonderwijs (HLO resp. MLO) en van de doktersassistentenopleiding kunnen stage lopen bij Certe KCL. Studenten van het HLO en universitaire studenten kunnen bij Certe KCL een afstudeeropdracht resp. bijvakonderzoek doen.

Onderzoeken die Certe KCL uitvoert

Certe KCL verricht onderzoek voor vrijwel elke patiëntencategorie. Certe KCL doet onder meer onderzoek naar:

 • de nier- en leverfunctie
 • suikerziekte
 • hartinfarct
 • longfunctie
 • bloedarmoede
 • infecties
 • bloed- en lymfklierkanker en tumormarkers
 • hormonen
 • vruchtbaarheidsproblemen
 • aangeboren aandoeningen
 • bloedstolling en trombose
 • trombose
 • allergie

Daarnaast verzorgt Certe KCL de bloedtransfusies.

Certe KCL doet ook onderzoek in onder andere:

 • urine
 • ontlasting
 • ruggenmergvocht
 • beenmerg
 • sperma

Het onderzoek wordt uitgevoerd met zeer moderne, gerobotiseerde apparatuur en geavanceerde technieken. Daarnaast wordt er ook gewerkt met klassieke laboratoriumtechnieken zoals de pipet en het microscoop. Certe KCL rapporteert de uitslagen van het onderzoek in het ziekenhuis de hele dag door, 24 uur per dag. Uitslagen van poliklinisch onderzoek worden verzonden naar de aanvragende specialist, huisarts of verloskundige. Deze zijn dezelfde dag (elektronisch) of na enkele dagen beschikbaar. Bij ingewikkelde onderzoeken is de uitslag na een aantal weken beschikbaar.

Samenwerking

Binnen het MCL participeren de klinisch chemici in diverse multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. Bijvoorbeeld op het terrein van de hematologie, oncologie, endocrinologie, kindergeneeskunde, intensive care. Tevens wordt deelgenomen aan ziekenhuis-, regionale of landelijke werkgroepen. Ook werken de klinisch chemici mee aan diverse wetenschappelijke projecten. Dit gebeurt onder andere op het gebied van bloedtransfusiegeneeskunde, diabetes mellitus, farmacogenotypering, hemato-oncologie en geneesmiddelontwikkeling.

Meer informatie over de laboratoriumdiensten van Certe vindt u op de website van Certe.