Verpleegafdeling
Terug

Verpleegafdeling

Afdeling K en afdeling L zijn verpleegafdelingen voor interne geneeskunde, nierziekten en MDL.

Telefoonnummer afdeling K

(058) 286 6652

Afdeling K is een verpleegafdeling voor interne geneeskunde, nierziekten en MDL. Op de afdeling kunnen 32 patiënten verpleegd worden. Lees meer informatie in de folder.

Telefoonnummer afdeling L

(058) 286 3410

Afdeling L is een verpleegafdeling voor interne geneeskunde (20 bedden) en het Centrum Obesitas Noord Nederland (10 bedden). Lees meer informatie in de folder.

Afdeling Z Oncologisch Centrum Leeuwarden

Afdeling Z is een verpleegafdeling waar de zorg voor de patiënt met kanker is geconcentreerd. Op deze afdeling is plaats voor 50 patiënten. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Oncologisch Centrum Leeuwarden.

Overplaatsing

Het kan gebeuren dat u tijdens een opname overgeplaatst wordt naar een andere afdeling. Als dit zo is, dan hoort u dit van de verpleegkundige. Deze kan u ook uitleggen waarom de overplaatsing nodig is.

Welke medewerkers komt u tegen?

De specialisten op de afdeling zijn internisten en MDL-specialisten. De internisten hebben allemaal hun eigen specialisme, bijvoorbeeld nierziekten, vaatziekten, oncologie etc. Eén van deze specialisten is eindverantwoordelijk voor uw behandeling, dit is de hoofdbehandelaar. Het is mogelijk dat u tijdens de opname niet wordt behandeld door uw eigen specialist. De reden hiervoor is dat de specialisten bij toerbeurt voor een bepaalde periode verantwoordelijk zijn voor de patiënten op de afdelingen. Dit noemen wij de chef de clinique of hoofdbehandelaar. Hij of zij komt twee keer per week bij u langs. Uw eigen specialist is wel nauw betrokken bij uw behandeling, maar zal niet (regelmatig) bij u langskomen op de afdeling. Lees meer over de verschillende behandelaars in het ziekenhuis.

Op de verpleegafdeling werken (senior)verpleegkundigen die de hele dag voor u klaar staan. Zij verplegen u en zijn tijdens de opname uw eerste aanspreekpunt. Lees ook over de andere medewerkers die u tegenkomt op de verpleegafdeling.

Contactpersoon

Het is de bedoeling dat één persoon, bijvoorbeeld een familielid, als uw contactpersoon optreedt. Hij/zij regelt het bezoek en onderhoudt het contact met artsen en verpleegkundigen. 

Voor algemene vragen kan uw contactpersoon terecht bij uw eigen verantwoordelijk verpleegkundige van die dag.

De beste tijd om telefonisch te informeren naar uw situatie is tussen 06.30 en 07.00 uur, tussen 14.30-15.00 uur en tussen 22.30 en 23.00 uur. Maar het liefst geven wij informatie tijdens het bezoekuur, waar u zelf ook bij bent. In verband met privacy mogen wij alleen informatie geven aan de door u aangewezen contactpersoon.

Familiegesprek

Als een familiegesprek gewenst is, kan de contactpersoon dit aanvragen bij de verpleegkundige. Dit is een gesprek met uw contactpersoon, de zaalarts, de verpleegkundige en meestal ook uzelf. Als wij een familiegesprek nodig vinden, zullen wij de contactpersoon hiervoor uitnodigen. Houdt u er rekening mee dat er in het weekend en avond geen familiegesprekken gepland kunnen worden.

Post

U kunt natuurlijk post ontvangen tijdens de opname. Uw adres in het MCL is:

MCL
Uw naam, afdeling K of L, kamernummer
Postbus 888
8901 BR Leeuwarden

Wij zorgen ervoor dat de kaart bij u terecht komt. Bent u al naar huis? Dan sturen wij de post door naar uw huisadres.