Vaatziekten
Terug

Vaatziekten

Binnen de vakgroep interne geneeskunde zijn dr P.H.N. Oomen en dr F.L. Ubels werkzaam als internist-vasculair geneeskundige. In het MCL houden zij zich vooral bezig met het voorkómen van hart- en vaatziekten op de ‘polikliniek voor preventie van hart- en vaatziekten’ en de ‘Gezinspolikliniek voor erfelijk te hoog cholesterol’ (zie onder). Verder worden patiënten gezien met allerlei vaataandoeningen zoals b.v. het Fenomeen van Raynaud, ontsteking van de bloedvaten (vasculitis) door een auto-immuunziekte of medicatie en de ziekte van Bürger. Vaak worden deze patiënten door meerdere specialisten in het ziekenhuis beoordeeld en/of behandeld. Er vindt op regelmatige basis multidisciplinair overleg plaats binnen het MCL maar ook met de collega’s in het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Polikliniek voor preventie van hart- en vaatziekten

De polikliniek voor preventie van hart- en vaatziekten heeft als algemeen doel hart- en vaatziekten (HVZ) te voorkómen. Hierbij kan het gaan om mensen met een (familiair) verhoogd risico op HVZ, zonder dat er sprake is van al bestaande klachten of afwijkingen. Ook kan het gaan om mensen die al bekend zijn met HVZ waarbij er geprobeerd moet worden verdere verslechtering te voorkomen. Men kan naar de polikliniek worden verwezen door de huisarts of een specialist. Ook kan een verwijzing plaatsvinden op verzoek van de StOEH (Stichting Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie).

Het eerste polikliniekbezoek neemt ongeveer een dagdeel in beslag. De verpleegkundig consulent cardiovasculair risicomanagement, diëtiste, internist-vasculair geneeskundige en zo nodig aanvullend vaatonderzoek, brengen de risicofactoren voor HVZ in kaart. Ook word oriënterend gekeken naar eventueel al bestaande hart- en/of vaatschade. Bekende risicofactoren voor HVZ zijn: suikerziekte (diabetes mellitus), hoge bloeddruk (hypertensie), verhoogd cholesterol of andere ongunstige bloedvetten, overgewicht, roken en een ongezonde leefstijl. Na het opstellen en bespreken van een behandeladvies wordt men meestal weer naar de huisarts terugverwezen. Soms kan het nodig zijn om langer onder behandeling te zijn van de internist-vasculair geneeskundige, verpleegkundig consulent cardiovasculair risicomanagement of diëtiste, al of niet in het MCL.

Gezinspolikliniek voor erfelijk te hoog cholesterol

De gezinspolikliniek is onderdeel van de hierboven beschreven preventiepolikliniek (route 38). Samen met de afdeling kindergeneeskunde wordt de mogelijkheid geboden om met meerdere gezins- en/of familieleden op hetzelfde dagdeel het MCL te bezoeken. Het gaat dan om mensen met een erfelijk te hoog cholesterol (Familiaire Hypercholesterolemie, FH). De polikliniek heeft een vergelijkbare opzet als de preventiepolikliniek, maar is, vanzelfsprekend, nog meer gericht op educatie, afgestemd op de leeftijd van het kind(eren). De verpleegkundig consulent cardiovasculair risicomanagement en diëtiste bespreken nadrukkelijk de onderwerpen leefstijl, waaronder roken en gezonde voeding. De internist-vasculair geneeskundige beoordeelt de volwassenen en de kinderarts, drs. E. van Pinxteren-Nagler, beoordeelt de kinderen. De diagnostiek en behandeling van kinderen met FH verloopt in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Voor informatie over de familiepolikliniek kunt u terecht bij de polikliniek voor preventie van HVZ.

Overige medewerkers van de polikliniek zijn:

  • Mw A. Dijkstra, secretaresse en coördinator
  • Mw C. Wassenaar-Sweering, verpleegkundig consulent cardiovasculair risicomanagement
  • Mw A. Toonder en mw D. Coster, diëtistes
  • Vaatlaboranten

Contact

De polikliniek voor preventie van HVZ is bereikbaar onder nummer (058) 286 6942 of via mijnMCL.