Oncologie
Terug

Oncologie

Oncologie is het deel van de geneeskunde dat zich bezighoudt met de behandeling van kanker. Een patiënt met kanker wordt vaak door een team van meerdere specialisten behandeld. Zo’n team bestaat bijvoorbeeld uit een chirurg, een radiotherapeut en een internist-oncoloog. Binnen het MCL vindt behandeling van kanker plaats binnen het Oncologisch Centrum Leeuwarden.

In het MCL zijn vier internist-oncologen werkzaam:

  • mw. dr. H. de Graaf
  • dr. W.E. Fiets
  • dr. M.B. Polée
  • mw. dr. R.S. van Rijn
  • Dhr. B. Rikhof

Welke behandelingen geeft de internist-oncoloog?

De internist-oncoloog heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kanker met medicijnen, in het bijzonder chemotherapie, hormonale therapie, immunotherapie en gerichte (‘targeted’) therapie. Daarnaast houdt hij/zij zich bezig met de de palliatieve zorg.

De behandeling met medicijnen kan verschillende doelen hebben. De behandeling kan aanvullend aan een operatie gegeven worden met als doel de kans op definitieve genezing te vergroten. Als de behandeling na de operatie plaatsvindt, wordt dit adjuvante therapie genoemd. Wordt de behandeling voor de operatie gegeven dan heet dit neoadjuvante therapie.

Als er uitzaaiingen gevonden zijn, is genezing meestal niet meer mogelijk. De behandeling van de internist-oncoloog heeft dan tot doel de kwaliteit van leven zo lang mogelijk in stand te houden of te verbeteren. Deze behandeling heet palliatieve therapie. Bij sommige vormen van kanker wordt de chemotherapie (en/of gerichte therapie) gelijktijdig met radiotherapie gegeven. Het doel van de behandeling is dan met name het effect van de radiotherapie te versterken. Dit heet concurrente therapie

Omdat we participeren in een groot aantal landelijke gemeenschappelijke onderzoeken, kan het zijn dat patiënten gevraagd wordt hieraan deel te nemen. Meer informatie over de behandeling van kanker is te vinden op de pagina's van het Oncologisch Centrum Leeuwarden of op de website van de KWF Kankerbestrijding.

Welke vormen van kanker behandelt de internist-oncoloog?

De twee meest voorkomende vormen van kanker die de internist-oncoloog behandelt zijn borstkanker en dikkedarmkanker. Meer informatie over darmkanker is te vinden op de website van KWF Kankerbestrijding of op darmkanker.info. Links naar patiëntverenigingen voor patienten met kanker zijn te vinden op de website van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties.