Nierziekten
Terug

Nierziekten

Het specialisme nefrologie houdt zich bezig met onderzoek en behandeling van alle mogelijke nierziekten. Soms is het niet mogelijk om een nierziekte te genezen. Dan is het belangrijk om achteruitgang van de nierfunctie te voorkomen om dialyse zo lang mogelijk uit te stellen. Een goede regulatie van de bloeddruk, een passend dieet en andere maatregelen kunnen hierbij helpen. Patiënten kunnen deelnemen aan het ‘STERK-programma’. Hierbij krijgen zij coaching in ‘zelfmanagement’ om hun eigen gezondheid zoveel mogelijk te bevorderen, de regie over het eigen leven te behouden en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Dialyse

Mocht het niet mogelijk zijn om de nierfunctie te behouden, dan komt behandeling in beeld die de functie van de nieren overneemt (dialyse). De nefroloog geeft samen met de predialyseverpleegkundige, maatschappelijk werker en diëtiste voorlichting hierover. Samen bereiden zij de patiënt tijdig voor op nierfunctievervangende therapie. Er is in het MCL een multidisciplinair spreekuur voor patiënten die starten met nierfunctievervangende therapie. Drie keer per jaar wordt een "pre-dialysecursus" gegeven waar uitgebreide informatie over nierfunctievervangende therapie wordt gegeven. Meer informatie over dialysebehandeling is te vinden op de website Dialyse Friesland.

Niertransplantatie

Patiënten die in aanmerking komen voor niertransplantatie krijgen hiervoor voorbereiding. Bij voorkeur voordat dialyse noodzakelijk is. Deze voorbereiding wordt gedaan door de nefroloog van het MCL in samenwerking met de afdeling niertransplantatie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Ook de controles na de niertransplantatie worden uitgevoerd door de nefrologen van het MCL, in samenwerking met het UMCG.

Meer informatie over de nieren en nierziekten is te vinden op de site van de nierstichting.

Medisch team

De internist-nefroloog onderzoekt en behandelt patiënten met een nierziekte.
In het MCL zijn 5 internist-nefrologen werkzaam:

  • Dhr, dr. M.P. de Boer
  • Dhr. dr. J. Broekroelofs
  • Dhr. dr. M.H. Hemmelder
  • Mw. M.D. Themmen

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist, mw. L. Bierma, combineert verpleegkundige met medische zorg. Zij neemt een aantal taken van de internist-nefroloog over en werkt onder supervisie van de internist-nefroloog. Zij werkt zowel op de polikliniek nefrologie als in het dialysecentrum.

Contact

De internist-nefrologen en de verpleegkundig specialist zijn bereikbaar via het secretariaat van de polikliniek, (058) 286 6556. De verpleegkundig specialist is ook bereikbaar via het secretariaat van het dialysecentrum, (058) 286 6800.