Bereikbaarheid
Terug

Bereikbaarheid

Telefoonnummers

Unit 1 (kamer 1 t/m 5):

(058) 286 6738

Unit 2 (kamer 6 t/m 13):

(058) 286 6736

Unit 3:

(058) 286 7533 ('s nachts (058) 286 6738)

Voor algemene vragen: (058) 286 6738

Bezoekadres

Henri Dunantweg 2

Afdeling O, 1e verdieping
8934 AD Leeuwarden

Een kaartje sturen?

Het postadres is:
Naam patiënt
Medisch Centrum Leeuwarden
Afdeling O
Postbus 888
8901 BR Leeuwarden