Hygiëne en infectiepreventie
Terug

Hygiëne en infectiepreventie

Wat is Hygiëne & Infectiepreventie?

De afdeling Hygiëne & Infectiepreventie bewaakt en bevordert de hygiëne in het ziekenhuis. Het doel is om (ziekenhuis)infecties bij patiënten te voorkomen. Dit zijn infecties die kunnen ontstaan als gevolg van een opname of verblijf in een ziekenhuis. De afdeling geeft artsen, verpleegkundigen en andere zorgondersteuners advies en ondersteuning om verspreiding van bacteriën en virussen tijdens het werk te minimaliseren. De infectiepreventiecommissie met o.a. een arts-microbioloog, stelt het infectiepreventiebeleid op.

Wat kunt u verwachten?

Er zijn 'hygiënespelregels' opgesteld die voor iedereen van belang zijn. Voor medewerkers, patiënten én bezoekers. Zo is de handhygiëne van groot belang om verspreiding van micro-organismen te voorkomen.

Resistente micro-organismen

Alle ziekenhuizen in Nederland, dus ook het MCL, doen er alles aan om z.g. resistente micro-organismen, zoals MRSA, buiten de deur te houden. Iemand kan na een verblijf in een buitenlands ziekenhuis met deze bacterie besmet zijn geraakt.
Bent u kort geleden in een buitenlands ziekenhuis opgenomen geweest of behandeld, dan wordt er bij u voor opname of behandeling een kweek afgenomen. Als bij u resistente micro-organismen worden aangetroffen, worden er isolatiemaatregelen genomen. Bij een spoedopname wordt u meteen geïsoleerd opgenomen en wordt daarna gekeken of u drager bent van dergelijke bacteriën.

Vragen?

Neem contact op met Hygiëne & Infectiepreventie.