Lyme: Kenniscentrum Borrelia
Terug

Lyme: Kenniscentrum Borrelia

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de Borrelia bacterie. Deze bacterie wordt overgebracht door teken. De ziekte van Lyme verloopt via verschillende stadia en kan een groot aantal zeer diverse symptomen veroorzaken. De diagnostiek van deze infectie kan erg moeilijk zijn, vooral bij mensen met al langer bestaande klachten. Veel mensen met lang bestaande klachten zijn ongerust en vragen zich af of bij hen de infectie wel afdoende is behandeld.

Kenniscentrum Borrelia

Voor mensen met chronische klachten die mogelijk berusten op de ziekte van Lyme is het Kenniscentrum Borrelia opgericht. In het centrum werken verschillende specialisten samen namelijk een neuroloog, een reumatoloog, een internist-infectioloog, een dermatoloog en een medisch microbioloog. Zo nodig worden andere specialisten zoals een kinderarts, psychiater, psycholoog of cardioloog ingeschakeld.

Werkwijze

Na verwijzing door uw huisarts of specialist krijgt u een vragenlijst thuisgestuurd en wordt een afspraak bij de specialisten van het kenniscentrum gemaakt. U wordt op 1 dag gezien door de verschillende specialisten. Ook wordt bloed afgenomen en een hartfilmpje gemaakt. Soms wordt een huidbiopt afgenomen. Andere onderzoeken vinden meestal later plaats. Tussen de gesprekken en onderzoeken door verblijft u op het dagbehandelingscentrum op de polikliniek dermatologie. Daar krijgt u een lunch aangeboden. Als u een dieet heeft houden we daar rekening mee. Eens per maand bespreken de specialisten van het Kenniscentrum de patiënten die ze op het gezamelijke spreekuur hebben gezien. Gezamenlijk komen ze tot een diagnose en een behandelvoorstel. Een van de specialisten bespreekt dit daarna met u. Dit gesprek zal ongeveer 4-6 weken na de onderzoeksdag plaatsvinden. De afspraken voor het Kenniscentrum Borrelia worden gecoördineerd door de verpleegkundig specialisten van de polikliniek Dermatologie.

Links