Verpleegafdeling
Terug

Verpleegafdeling

Het Hartcentrum bestaat uit de volgende afdelingen: afdeling J (cardiologie en cardiochirurgie), afdeling P (vervolgafdeling cardiologie), afdeling R (shortstay cardiologie) en afdeling S (hartbewaking/holding/verkoever).

Telefoonnummers

  • Afdeling J is bereikbaar via  telefoonnummer (058) 286 7824.
  • Afdeling P is bereikbaar via telefoonnummer (058) 286 6728.
  • Afdeling R is bereikbaar via telefoonnummer (058) 286 1872.
  • Afdeling S is bereikbaar via telefoonnummer (058) 286 6740.

Verpleegkundig spreekuur

Voordat er een opname plaats vindt wordt men uitgenodigd voor het verpleegkundig spreekuur cardiologie. Tijdens dit spreekuur wordt extra informatie gegeven over het onderzoek of behandeling, worden de gegevens gecontroleerd en instructie gegeven voor de voorbereiding.

Voorafgaand aan deze afspraak gaat men ook langs het medicatiespreekuur van de ziekenhuisapotheek. Samen met de apothekersassistent wordt het medicijngebruik doorgenomen en vastgelegd.

Afdeling J

Deze afdeling is een gecombineerde afdeling van cardiothoracale chirurgie en cardiologie. Voor de cardiothoracale chirurgie worden patiënten opgenomen die een open-hartoperatie, zoals bypass of hartklepoperatie moeten ondergaan. Tegenwoordig kan de klep soms ook worden gerepareerd via een kleine snede in de borstkas. Voor cardiologie worden patiënten opgenomen met verschillende hartproblemen of het vermoeden daarvan, waarvoor onderzoek en/of behandeling nodig is.

Afdeling P

Dit is de afdeling cardiologie. Op deze afdeling worden patiënten opgenomen die mogelijk iets aan het hart hebben (pijn op de borst, benauwdheidsklachten, ritmestoornissen, onwel wording. De patiënten komen hier voor verder onderzoek of voor revalidatie. Op de afdeling vindt beperkte bewaking van het hartritme plaats door middel van elektroden en een zendertje. De meeste patiënten op deze afdeling worden opgenomen via de spoedeisende hulp, de polikliniek of rechtstreeks van huis. De overige patiënten komen over van de hartbewaking, intensive care voor nazorg of via afdeling R (Shortstay) voor verder onderzoek.

Afdeling R

Afdeling R is een afdeling voor kort verblijf (Shortstay cardiologie). Hier worden patiënten opgenomen die voor een onderzoek of behandeling komen. Dit kan worden uitgevoerd op de afdeling hartkatheterisatie, afdeling S (hartbewaking) of de röntgenafdeling (MRI/CT).

Afdeling S

Op de hartbewaking liggen patiënten die mogelijk iets aan het hart hebben, onder andere pijn op de borst, beschadiging aan het hart (infarct), benauwdheidsklachten, ritmestoornissen enzovoort. De meeste patiënten worden hier met spoed opgenomen. Op de Hartbewaking zijn 1- en 2 persoonskamers voor patiënten die intensieve zorg behoeven. Verder is op dezelfde afdeling de holding/verkoever cardiologie gesitueerd. Hier worden patiënten heel kort opgevangen voor en na een onderzoek of behandeling op de afdeling hartkatheterisatie. Beiden afdelingen zijn nauw met elkaar verbonden.

Bezoektijden

De algemene bezoektijden van het MCL zijn:

  • Tussen 14.30 - 16.30 uur
  • 18.30 - 20.00 uur
  • Daarnaast is er een extra bezoekmogelijkheid op zaterdag en zondag tussen 10.00 - 12.00 uur