Thoraxchirurgie
Terug

Thoraxchirurgie

Cardiothoracale chirurgie houdt zich bezig met de operatieve behandeling van hart- en vaataandoeningen. Ook de chirurgische behandeling van afwijkingen aan de aorta in de borstkas valt onder dit specialisme. Bij operaties aan de kransslagvaten en de hartkleppen wordt gesproken over een open-hartoperatie. Een hart-longmachine neemt tijdens de operatie de functie van het hart tijdelijk over. Hierdoor is het mogelijk het hart (tijdelijk) stil te leggen en te opereren. Bij sommige ingrepen is het niet nodig het hart gedurende de operatie stil te leggen en blijft het hart kloppen.

De cardiothoracale chirurgen werken bij deze operaties nauw samen met de volgende specialisten:

 • Interventiecardioloog
 • Cardioanesthesioloog
 • Intensive Care-arts
 • Longarts 
 • Internist

MIAVR

Tegenwoordig kan er bij een operatie aan de hartklep een minimaal invasieve operatie worden uitgevoerd. Bij deze ingreep maakt de thoraxchirurg een kleine snede aan de rechterzijkant van de borstkas. Het is dan niet nodig om het borstbeen helemaal open te maken bij een open-hartoperatie. Voordelen van een minimaal invasieve operatie ten opzichte van een gewone operatie:

 • Meestal minder pijn
 • Minder last bij het ademhalen
 • Cosmetisch voordeel: kleinere littekens
 • Sneller herstel en ontslag naar huis

Voor de cardiothoracale chirurg wordt u meestal doorverwezen door uw cardioloog of extern ziekenhuis.

Afspraak en voorbereiding

De secretaresse van het planningssecretariaat belt om een afspraak met u te maken of u krijgt een brief toegestuurd.

Wat neemt u mee voor uw eerste afspraak

 • Verwijsbrief
 • Geldig identiteitsbewijs/zorgpas
 • Een lijst met daarop uw medicijnen met de dosering

U mag gerust iemand meenemen om u te begeleiden tijdens het bezoek op de polikliniek.

Gang van zaken tijdens uw bezoek

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie op route 52. De secretaresse geeft u dan aanvullende informatie.