Research en registratie
Terug

Research en registratie

Wetenschappelijke studies

Het MCL hecht veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek en heeft doorlopend vele studies op medisch, paramedisch en verpleegkundig gebied: gemiddeld 150 studies tegelijk. Daarmee maakt het MCL de zorg nog beter.

Ook binnen het hartcentrum worden wetenschappelijke studies gedaan. Sinds 2006 heeft het hartcentrum een researchafdeling, die de behandeling van cardiologische patiënten onderzoekt, ontwikkelt en verbetert. Er hebben al tientallen nationale en internationale klinisch wetenschappelijke onderzoeken plaatsgevonden. Het hartcentrum is altijd op zoek naar patiënten die willen meewerken aan nieuwe studies.

Welke cardiologische studies heeft het MCL?

Het MCL heeft grofweg drie soorten studies:

1. Studies over een dotterbehandeling
Dit zijn vaak studies die twee verschillende soorten stents met elkaar vergelijken. Dat zijn materialen die in een bloedvat worden geplaatst om het open te houden.

2. Studies over een behandelmethode
Deze studies vergelijken een nieuwe behandelmethode met de huidige behandeling.

3. Studies naar een nieuw geneesmiddel

Deze studies vergelijken twee geneesmiddelen met elkaar, of vergelijken een bestaand of nieuw geneesmiddel met een placebo. Een placebo is een middel zonder werkzame bestanddelen.

Voor de betrouwbaarheid maken we in veel onderzoeken gebruik van een geblindeerde loting (randomisatie), zodat we niet weten welke behandeling u krijgt.

Hoe kunt u meewerken aan studies?

De cardioloog of researchverpleegkundige benadert u als u past in het profiel van een bepaalde studie. U hoeft zich dus niet zelf aan te melden voor studies.

Hoe werkt het?

Studies zijn gebonden aan strenge regels. Voordat een klinisch wetenschappelijk onderzoek start, hebben de medisch ethische commissie, de Raad van Bestuur van het MCL én de maatschap cardiologie hun goedkeuring op de studie gegeven.

Als u past in het profiel van een bepaalde studie, moet de cardioloog of researchverpleegkundige u mondeling en schriftelijk informeren. U krijgt de gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook moet u bedenktijd krijgen en deze hangt nauw samen met de aard van het onderzoek.

Geeft u toestemming voor deelname, dan moet u dit schriftelijk bevestigen op een speciaal formulier.

Wie voert de studie uit?

Alle cardiologen van het MCL zijn betrokken bij klinische wetenschappelijke onderzoeken. Bij iedere studie is er één cardioloog verantwoordelijk en vaak zijn er ook andere cardiologen bij betrokken. De naam van de verantwoordelijke cardioloog staat in het informatieformulier van de betreffende studie.

Samen maken we de zorg beter

Het hartcentrum stelt de medewerking van patiënten aan studies zeer op prijs. Wordt u voorgedragen voor een studie, dan wordt u vooraf goed geïnformeerd. U wordt begeleid tijdens uw deelname aan de studie en er wordt rekening gehouden met uw wensen bij het plannen van afspraken. Ook wordt u ondersteund in het contact met andere zorgverleners op het gebied van het onderzoek waar u aan deelneemt.

> folder Medisch wetenschappelijk onderzoek: algemene informatie voor de proefpersoon