Onderzoeken
Terug

Onderzoeken

Klinisch onderzoek

Om een diagnose te kunnen bepalen start men met een klinisch onderzoek. Vervolgens worden indien nodig aanvullende, vaak cardiologische onderzoeken gedaan.
Bij het begin van het klinische onderzoek wordt uw gewicht en zo nodig ook uw lengte gemeten. Zo kan men zich een idee vormen over het al dan niet aanwezig zijn van overgewicht. Een patiënt met een verzwakt hart zal bovendien gemakkelijker vocht vasthouden en dus ook in gewicht toenemen.

Daarna meet men de bloeddruk. Vervolgens zal de cardioloog met behulp van een stethoscoop naar het hart luisteren. Hierbij let hij/zij in het bijzonder op het sluiten van de hartkleppen en op geluiden die kunnen wijzen op een vernauwing of het slecht sluiten van een hartklep. Met de stethoscoop wordt ook naar de longen geluisterd om vocht op te sporen in de longen (bij hartverzwakking) of tussen de longen en de borstwand (dit kan na een hartoperatie voorkomen).

In de beide liezen en ter hoogte van de voeten voelt men naar het kloppen van slagaders. Het verzwakt kloppen of niet kloppen van één van de slagaders, kan wijzen op een vernauwing hoger in het lichaam. Tot slot zoekt de cardioloog ter hoogte van de onderbenen en enkels nog naar onderhuidse vochtophoping. Dit laatste kan een gevolg zijn van hartverzwakking. Maar vochtophoping kan ook optreden na bijvoorbeeld het wegnemen van een ader voor het aanleggen van een ‘omleiding(en)’ van het hart (Bypass-operatie), of als bijeffect van sommige medicijnen.

Pre-operatief onderzoek

Een hartoperatie of het plaatsen van een klep via een katheter, is een grote ingreep. Om ervoor te zorgen dat de ingreep zo goed mogelijk verloopt, is het nodig dat u van tevoren verschillende onderzoeken ondergaat. Welke dat zijn, hangt af van de operatie of behandeling waarvoor u staat ingepland. U ontvangt een oproep voor deze onderzoeken op de polikliniek. Vaak wordt dit gecombineerd met gesprekken met diverse behandelaars (interventiecardioloog, cardiothoracaal chirurg, anesthesioloog (verdovingsarts), fysiotherapeut, verpleegkundige). Soms moeten er nog aanvullende onderzoeken plaatsvinden. Dit wordt dan met u besproken.

Onderzoeken cardiologie: