Hartkatheterisatie
Terug

Hartkatheterisatie

Op de afdeling hartkatheterisatie vinden diverse onderzoeken en behandelingen plaats.

Een team van gespecialiseerde medewerkers ondersteunen de cardiologen bij de uitvoering van diverse procedures, hierbij wordt samengewerkt met andere disciplines. Ook is er een nauwe samenwerking met de ziekenhuizen in de regio. Daarnaast wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe en bestaande behandelmethodes en wordt er topzorg geleverd volgens de nieuwste technologieën en medische ontwikkelingen.

Er zijn 4 moderne behandelkamers, waarvan een kamer onlangs is verbouwd tot een zogenaamde 'hybride kamer'. 'Hybride' houdt in dat deze behandelkamer ook gebruikt kan worden als operatiekamer.

Naast de geplande onderzoeken en behandelingen is de afdeling ook 24 uur per dag beschikbaar voor spoedpatiënten met hartklachten. Na verwijzing door de huisarts of een ander ziekenhuis wordt de patiënt per ambulance meestal rechtstreeks naar de hartkatheterisatiekamer gebracht. Hier vindt dan het hartkatheterisatie-onderzoek plaats met eventueel aansluitend een dotterbehandeling (interventie).

Hier vindt u informatie over de onderzoeken en behandelingen.