COPD/longrevalidatie
Terug

COPD/longrevalidatie

Voor wie is de therapie bestemd?

Het revalidatieprogramma onder leiding van een fysiotherapeut is bedoeld voor mensen met dermate ernstige longklachten dat de kwaliteit van hun leven erdoor beïnvloed wordt. Het gaat dan met name om patiënten met longemfyseem en/of chronische bronchitis. Deze vallen onder de verzamelnaam COPD.

Redenen om met de therapie te starten:

  • Toenemende benauwdheidsklachten bij de activiteiten in het dagelijks leven
  • Steeds vaker terugkerende periodes van verergering
  • Patiënten die herstellen na een opname in het ziekenhuis vanwege een ernstige verergering
  • Patiënten die voorafgaan aan een grote operatie een zo goed mogelijke conditie moeten hebben.

Doelstellingen

Door middel van het longrevalidatieprogramma de kwaliteit van het leven verhogen door:

  • Vergroten spiermassa
  • Conditie verbeteren
  • Inzicht in ziektebeeld/eigen functioneren
  • Optimaliseren voedingstoestand
  • Te stoppen met roken

Aanmelding en verloop traject

De aanmelding voor longrevalidatie verloopt via de behandelend longarts. Voor de duur van het traject neemt de coördinerende longarts Dr. Koppers, de behandeling van de patiënt over. De longarts doet een uitgebreide intake met verscheidene testen zoals een longfunctietest en een fietstest. Ook de andere disciplines zoals de longconsulente, de diëtiste en de fysiotherapeut doen een intake en eventueel nog enkele testen. Alle resultaten van de onderzoeken en testen worden besproken in een multidisciplinair overleg waar de behandeldoelen en de inhoud van het programma worden vastgesteld. Tijdens het programma wordt elke maand tijdens het overleg de vooruitgang van de patiënt besproken en wordt het programma eventueel bijgesteld.

De duur van de therapie

Het trainingsprogramma van de fysiotherapeut duurt drie maanden. U twee maal per week anderhalf uur in een groep van maximaal acht personen. Onderdelen van de training zijn vooral conditietraining (op de fiets en op de loopband) en spierkrachttraining. Ook de juiste ademhalingstechniek komt aan bod. Halverwege en aan het einde van het traject zal de fysiotherapeut testen om de vooruitgang in kaart te brengen.

Samenwerking met andere disciplines

In de trainingsperiode geeft de longconsulente drie maal een voorlichtingssessie waarin alle aspecten van de ziekte aan bod komen zoals bijvoorbeeld voorlichting over het ziektebeeld, instructie over inhalatiemedicijnen en stoppen met roken. De diëtiste maakt op individuele basis afspraken met de patiënt. Zij doet een onderzoek naar het gewicht en eetpatronen en zal adviseren als hierin veranderingen noodzakelijk zijn. Omdat de ziekte vaak gepaard gaat met meerdere problemen die niet allemaal lichamelijk zijn, kan er ondersteuning gevraagd worden van het medisch maatschappelijk werk of de ziekenhuispsycholoog.

Resultaten en adviezen

Aan het einde van het traject hebben alle disciplines een afsluitend gesprek met de patiënt. Hierin worden de resultaten besproken. Op basis daarvan ontvangt de patiënt adviezen en afspraken voor de periode na de revalidatie. De longarts verzamelt alle resultaten en vermeldt deze in de ontslagbrief naar de huisarts.

Kosten van de behandeling

De kosten van deze behandeling worden vergoed door de ziektekostenverzekeraars.