Wie werken er?
Terug

Wie werken er?

Binnen het dialysecentrum wordt medische zorg verleend door onder andere internist-nefrologen. Nefrologen zijn internisten die zich verder hebben gespecialiseerd in nierziekten. De nefrologen werken binnen het dialysecentrum nauw samen een verpleegkundig specialist, mevrouw L. Bierma. Zij combineert verpleegkundige met medische zorg en neemt hiermee onder supervisie een aantal taken van de internist-nefroloog over.

 

Binnen het dialysecentrum wordt verder zorg verleend door gespecialiseerde dialyseverpleegkundigen, paramedici en andere hulpverleners, waaronder maatschappelijk werkenden.

 

Internist-nefrologen

Mw. dr. A.Y.N. Adema

 

Dhr. M.P. de Boer

 

Dhr. dr. J. Broekroelofs

 

Dhr. dr. M.H. Hemmelder 

 

Mw. M.D. Themmen