Nierpatiëntenvereniging
Terug

Nierpatiëntenvereniging

Wat doet de Nierpatiëntenvereniging MCL Friesland?

  • Belangenbehartiging op lokaal niveau
  • Faciliteren van lotgenotencontacten
  • Informatiebijeenkomsten organiseren over niergerelateerde onderwerpen om kennis en ervaring met elkaar te delen.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat onder andere uit nierpatiënten. Momenteel bestaat het bestuur uit:

  • Voorzitter: Lammert Kooi
  • Secretaris:  - vacant -
  • Penningmeester: - vacant -
  • Algemeen bestuurslid: Henriette Visser
  • Algemeen bestuurslid: Huib Zegers

Uw ideeën zijn welkom

Suggesties op het gebied van lotgenotencontact zijn welkom. Ook kunt u onderwerpen aandragen voor informatiebijeenkomsten. Op- of aanmerkingen zijn welkom mbt de zorg die u ontvangt voor uw nieraandoening (dit in het kader van de rol van de vereniging als belangenbehartiger). Uw suggesties kunt u mailen naar info@npvfriesland.nl. Daarnaast kunt u natuurlijk ook één van de bestuursleden rechtstreeks benaderen.

Lid worden?

U kunt lid worden door u aan te melden via info@npvfriesland.nl . U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.

De contributie bedraagt € 17,50 per jaar. In de maand februari van elk kalender jaar ontvangt u een nota. Met het lidmaatschap van onze vereniging bent u ook automatisch lid van de NVN (Nederlandse Nierpatiënten Vereniging, www.nvn.nl), de landelijke vereniging voor nierpatiënten in Bussum en u krijgt het blad “Wisselwerking” zes keer per jaar gratis toegezonden.

Contactgegevens

Nierpatiëntenvereniging MCL Friesland
p/a Lammert Kooi
Gouverneursplein 20
8911 HH LEEUWARDEN
info@npvfriesland.nl

Bankrekening: NL14RABO 0148592260