Nierpatiëntenvereniging
Terug

Nierpatiëntenvereniging

Wat doet de Nierpatiëntenvereniging Friesland?

  • Belangenbehartiging op lokaal niveau
  • Faciliteren van lotgenotencontacten
  • Informatiebijeenkomsten organiseren over niergerelateerde onderwerpen om kennis en ervaring met elkaar te delen.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat onder andere uit nierpatiënten. Momenteel bestaat het bestuur uit:

  • Voorzitter: Huib Zegers
  • Secretaris: Corry Homma
  • Penningmeester: Steffen de Blécourt
  • Algemeen bestuurslid: Henriette Visser
  • Algemeen bestuurslid: - vacant -

Uw ideeën zijn welkom

Suggesties op het gebied van lotgenotencontact zijn welkom. Ook kunt u onderwerpen aandragen voor informatiebijeenkomsten. Op- of aanmerkingen zijn welkom m.b.t. de zorg die u ontvangt voor uw nieraandoening (dit in het kader van de rol van de vereniging als belangenbehartiger). Uw suggesties kunt u mailen naar info@npvfriesland.nl. Daarnaast kunt u natuurlijk ook één van de bestuursleden rechtstreeks benaderen.

Lid worden?

U kunt lid worden door u aan te melden via info@npvfriesland.nl . U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.

De contributie bedraagt € 17,50 per jaar. In de maand februari van elk kalenderjaar ontvangt u een nota. Met het lidmaatschap van onze vereniging bent u ook automatisch lid van de NVN (Nederlandse Nierpatiënten Vereniging, www.nvn.nl), de landelijke vereniging voor nierpatiënten in Bussum en u krijgt het blad “Wisselwerking” zes keer per jaar gratis toegezonden.

Contactgegevens

Nierpatiëntenvereniging Friesland
p/a Corry Homma
Finkeburen 10
8521 NV St. Nicolaasga
info@npvfriesland.nl

Bankrekening: NL14RABO 0148592260