Rechten, plichten en klachten
Terug

Rechten, plichten en klachten

Als patiënt in het ziekenhuis heeft u bepaalde rechten en plichten. Zo zijn er dingen die we van u mogen verwachten, maar wij moeten ons ook aan allerlei regels en wetten houden. Op deze pagina's leest u over de verschillende patiëntenrechten, uw recht om een klacht in te dienen, wat we van u verwachten en hoe wij in het MCL omgaan met zogenaamde behandelingsbeperkingen en reanimatie.