Tips voor uw gesprek met de arts
Terug

Tips voor uw gesprek met de arts

Voordat u naar het ziekenhuis gaat, is het raadzaam het bezoek aan de arts goed voor te bereiden. Uiteindelijk beslist u immers zelf - in overleg met uw arts - over uw behandeling. U kunt vooraf opschrijven welke vragen u wilt stellen en welke informatie u kwijt wilt. Hieronder staan belangrijke tips en vragen vermeld.

Vóór het gesprek

 • Zorg dat u weet met welke arts u gaat spreken.
 • Zorg dat u het doel weet van uw gesprek met de arts.
 • Zorg dat u weet wat u wilt vertellen.
 • Bereid de vragen die u heeft voor.
 • Zorg dat u weet welke medicijnen u slikt.

Informatie die u wilt ontvangen

Zorg dat u informatie krijgt over:

 • wat de arts denkt dat u mankeert (de diagnose)
 • het onderzoek dat en/of de behandeling die de arts wil gaan doen
 • het doel van het onderzoek en/of de behandeling
 • de gevolgen en risico’s van het onderzoek en/of de behandeling
 • andere onderzoeken en/of behandelingen die in aanmerking komen en de gevolgen en risico’s daarvan
 • wanneer en hoe u de uitslag van het onderzoek en/of de behandeling te horen krijgt
 • wat u moet doen of juist niet moet doen vóór het onderzoek en/of de behandeling
 • wanneer het onderzoek en/of de behandeling zal plaatsvinden (de wachttijd) en hoe lang het onderzoek en/of de behandeling zal duren
 • de medicijnen die u eventueel moet slikken en wat de bijwerkingen daarvan kunnen zijn
 • uw vooruitzichten (de prognose)
 • wat u na het onderzoek en/of de behandeling (niet) mag of kan doen en hoe u zich zult voelen
 • welke kosten u zelf moet betalen
 • wat er gebeurt wanneer u zich niet laat onderzoeken en/of behandelen.

Toestemming

 • Zorg dat u voldoende tijd heeft om over het voorgestelde onderzoek en/of de voorgesteldebehandeling na te denken.
 • Beslis of u toestemming geeft voor een onderzoek en/of behandeling en maak die beslissingkenbaar aan de arts.

Meer informatie

 • Vraag naar eventueel aanwezige folders (bijvoorbeeld over het onderzoek en/of de behandeling, de ziekte of over uw rechten als patiënt).
 • Vraag naar eventueel bestaande patiëntenverenigingen en websites.