Identificatieplicht
Terug

Identificatieplicht

Het is essentieel dat de juiste zorg aan de juiste patiënt wordt verleend. Patiënten en hun gegevens mogen niet verwisseld worden. Er mag geen twijfel zijn over de identiteit van een patiënt. Zorgverleners zijn daarom wettelijk verplicht om de identiteit van een patiënt vast te stellen en die te blijven controleren. Aan het begin van de behandelrelatie, bij het inschrijven van de patiënt én daarna bij ieder volgend contactmoment.

Legitimatie

Om de identiteit van een patiënt te kunnen, is de patiënt verplicht zich te legitimeren met een geldig identificatiebewijs (ID-bewijs). De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus óók voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Hier vindt u meer informatie over de identificatieplicht.

Pasfoto

Identificatie gebeurt ook met een foto in uw medisch dossier. Daarom krijgt u de vraag of er een foto van u mag worden gemaakt.

BurgerServiceNummer

Wij zijn ook wettelijk verplicht om uw BurgerServiceNummer (BSN) vast te leggen in onze administratie. Het BSN is uw persoonlijke identificatienummer dat nodig is bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners en het declareren van kosten bij uw zorgverzekeraar.