Doof of slechthorend?
Terug

Doof of slechthorend?

Bereikbaarheid ziekenhuis

Hoe kan een dove of slechthorende patiënt contact opnemen of een afspraak maken?

Communicatie met arts/verpleegkundigen

Als u niet goed hoort, is communicatie met een arts of verpleegkundige soms lastig. Bespreek dit met uw arts of verpleegkundige zodat u samen kunt kijken hoe u hier beide rekening mee kunt houden.

Tolk inzetten?

Wilt u een tolk inzetten? Dit kunt u gemakkelijk regelen via Tolknet. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden, een tolk wordt vergoed vanuit een individuele tolkvoorziening. Voor medische spoedsituaties kunt u 24/7 een tolk regelen via Tolknet. Als u dit zelf niet kunt, regelt het ziekenhuis uiteraard een tolk. De tolken hebben zwijgplicht. Dat wil zeggen dat ze niets over uw situatie of behandeling mogen vertellen aan anderen. Meer tips over tolkinzet vindt u in de 'tips van Tolknet bij het inzetten van een tolk'.

Ervaringsverhaal Anne

De dove Anne vertelt over haar ervaringen met de communicatie in het ziekenhuis en het inzetten van een tolk.