Naar de polikliniek
Terug

Naar de polikliniek

Telefoonnummers poliklinieken

Elke polikliniek is telefonisch bereikbaar.

Kosten

Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijkt u dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling worden vergoed. Komt u er niet helemaal uit of vraagt u zich af met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft? Schroom niet om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van uw behandeling. Meer informatie over de kosten van een ziekenhuisbezoek.

Afspraak

Als u door uw huisarts bent verwezen naar het MCL, krijgt u van de huisarts een brief mee uit het digitale verwijssysteem (Zorgdomein). In deze brief staat dat u moet bellen om een afspraak te maken. U kunt in veel gevallen kiezen voor een afspraak in Leeuwarden of in MCL Harlingen. Als het MCL probeert contact met u op te nemen, krijgt u een anoniem nummer te zien.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Voorbereiding

Bereid uw bezoek aan het ziekenhuis goed voor. Schrijf bijvoorbeeld op welke vragen u wilt stellen en welke informatie u kwijt wilt. Heeft u bepaalde allergieën? Schrijf dit dan ook alvast op. Op de polikliniek wordt hiernaar gevraagd. Lees ook onze tips voor uw gesprek met de arts.

Bij uw bezoek aan de polikliniek neemt u in ieder geval mee:

 • bewijs van inschrijving van uw ziektekostenverzekering (zorgpas);
 • een geldig identiteitsbewijs; Dit geldt ook voor kinderen, vanaf de geboorte.
 • Een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Dit kunt u krijgen via uw huisarts of apotheek.

Inschrijving

Bent u voor het eerst patiënt in het MCL? Dan moet u zich eerst laten inschrijven. Dit kan bij de inschrijfbalie, vlakbij de hoofdingang van het MCL of MCL Harlingen.

Wij nemen ook uw pasfoto op in ons ziekenhuisinformatiesysteem. Dit is niet verplicht. Hiervoor wordt de foto van uw identiteitsbewijs gebruikt of er wordt een nieuwe foto gemaakt bij de balie. Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Was u al eerder in het MCL geweest, maar zijn uw gegevens gewijzigd? Geef deze wijzigingen dan door aan de spreekuurassistente. Heeft u een nieuw mobiel telefoonnummer of e-mailadres? Meld dat ook altijd aan haar.

Gang van zaken tijdens uw bezoek

Melden
U meldt zich op de afgesproken tijd bij de assistente van de polikliniek. Zij gaat na of uw gegevens goed in uw dossier staan. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Bezoek aan de specialist
De specialist probeert aan de hand van een gesprek en/of een lichamelijk onderzoek de oorzaak van uw klachten te vinden. Bij het eerste bezoek aan de specialist zal hij of zij samen met u een onderzoek- of behandelplan opstellen. Drie belangrijke vragen die u hierbij aan uw arts kunt stellen zijn:

 • Welke (behandel-)opties heb ik.
 • Welke resultaten kan ik verwachten.
 • Wat zijn de risico's voor mij.

Stelt u deze vragen gerust aan uw arts. U heeft deze informatie nodig om een goede keuze te maken.

En verder?
Het hangt van uw klachten af wat het vervolg van uw bezoek zal zijn. Er zijn een aantal mogelijkheden:

 • De specialist schrijft een behandeling of medicijnen voor.
 • Uw arts verwijst u door voor verder onderzoek (bloedafname, röntgenfoto etc.).
 • Uw arts verwijst u naar een andere specialist of hulpverlener.
 • Uw arts adviseert opname in het ziekenhuis.
 • U hoeft niet meer terug te komen naar het ziekenhuis.

Uw arts bespreekt dit met u.

Opleidingsziekenhuis

Het MCL is een opleidingsziekenhuis. Dit betekent dat u behalve met specialisten en verpleegkundigen ook te maken kunt krijgen met arts-assistenten (artsen die nog niet gespecialiseerd zijn), coassistenten (studenten die in opleiding zijn voor arts) en studenten verpleegkunde. Lees meer over de verschillende behandelaars in het MCL.

Gebruik van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek

Soms neemt een arts of verpleegkundige bij u wat lichaamsmateriaal af, bijvoorbeeld bloed, urine of weefsel voor onderzoek. Het MCL/laboratorium kan dit lichaamsmateriaal bewaren. Een deel van dit lichaamsmateriaal kunnen onderzoekers gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Wilt u dit niet, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Meer informatie hierover vindt u hier.

Huisregels

Het MCL heeft huisregels opgesteld, zodat het voor iedereen duidelijk is wat wel en niet mag in het ziekenhuis.