Overzicht Medicatie bij ontslag
Terug

Overzicht Medicatie bij ontslag

  • Welke informatie zie ik bij het tabblad Medicatie bij ontslag?

  • Wat betekenen de verschillende onderdelen bij het tabblad Medicatie bij ontslag?

  • Waarom staat een allergie van mij niet in het overzicht bij Medicatie bij ontslag?

  • Ik snap niet wat er bedoeld wordt bij “Toedieningsweg”.

  • Heeft mijn huisarts ook inzage in dit overzicht?

  • Ik ben voor een dagopname of polikliniekbezoek in het MCL geweest, kan ik dan ook mijn medicijnoverzicht zien?

  • Waarom zie ik niet mijn actuele medicijnoverzicht en alleen het overzicht bij ontslag?