Stichting Vrienden van het MCL
Terug

Stichting Vrienden van het MCL

Wat wij doen

Dat de meeste mensen niet voor hun plezier naar het ziekenhuis komen is voor iedereen duidelijk; een bezoek of een opname brengt vaak zorgen met zich mee. Met uw hulp kan de Stichting Vrienden van het MCL extra voorzieningen realiseren die ruimte bieden voor afleiding, ontspanning, troost of zelfs vrolijkheid. Denk bijvoorbeeld aan sfeervolle familiekamers, bijzondere kunst, het indrukwekkende stiltecentrum, of muziek in de Centrale Hal. Zo streven we er naar om als Vrienden van het MCL een wezenlijk verschil te maken in de beleving van het ziekenhuisverblijf. We willen van betekenis zijn voor alle Friezen en de mensen van buiten onze provinciegrenzen die gebruik maken van het MCL. Want uiteindelijk is het MCL er voor ons allemaal.

Help de “Vrienden van het MCL” helpen

Ziekenhuizen in Nederland moeten steeds meer doen voor steeds minder geld. Ook het MCL. Allerlei extra voorzieningen, zoals de projecten waar wij op deze website een bijdrage voor vragen, kunnen eenvoudigweg niet uit het zorgbudget betaald worden.

U kunt ons daarom helpen door een gerichte bijdrage te doen voor een van onze projecten. Een algemene gift is natuurlijk ook welkom. Of u nu veel, weinig of eenmalig doneert; elke cent is welkom. Help de “Vrienden van het MCL” helpen.

 

DONEREN?

 

Ja, ik steun Stichting Vrienden van het MCL en doneer eenmalig een bedrag op rekeningnummer NL58 RABO 0115 7125 42 ter attentie van Vrienden van het MCL. U kunt ook een specifiek project doneren. Zie “Hier gaan we voor”.

 

Mooie voorbeelden

Uit recent onderzoek blijkt dat onder de Friezen, het MCL het populairste ziekenhuis is. Populairder dan het UMCG. Daar zijn we trots op. Voor ons als “Vrienden van het MCL” een extra motivatie om een verbindende schakel te vormen tussen het ziekenhuis en de Friese samenleving.

Al een kleine 25 jaar proberen we de Friezen te betrekken bij projecten die het welzijn van de patiënt verhogen. Zo hebben we in het verleden met behulp van verschillende fondsen en particuliere donaties een overdekte wintertuin gerealiseerd in het Oncologisch Centrum, kunstvitrines in de gangen en een vleugel in de foyer.