Topklinisch opleidingsziekenhuis
Terug

Topklinisch opleidingsziekenhuis

In 2003 is het MCL toegelaten als lid van de STZ, Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen. Het lidmaatschap betekent een erkenning voor de energie die het MCL de laatste jaren heeft gestoken in de specialistische opleidingen.

Opleiding van medisch specialisten

De kern van het samenwerkingsverband van de STZ zijn de medisch specialistische opleidingen. De ziekenhuizen leveren in samenwerking met de academische ziekenhuizen een belangrijke bijdrage aan de opleiding van medisch specialisten.

MCL voldoet aan criteria

Tot de criteria voor toelating tot de STZ hoort onder meer dat een deelnemend ziekenhuis over één of meer topklinische functies beschikt en dat er een goed opleidingsklimaat aanwezig is. Dit laatste moet onder meer blijken uit voldoende opleidingsplaatsen en een infrastructuur (ruimtelijk en organisatorisch) voor onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast moet aandacht worden besteed aan bijscholing conform het programma 'teaching the teacher'.

Het MCL voldoet aan de criteria voor opleidingen. De MCL Academie is het opleidingsinstituut van het MCL. De MCL Academie verzorgt in samenwerking met het UMCG de opleiding van arts-assistenten die in opleiding zijn tot medisch specialist. Het MCL verzorgt ook de opleiding van co-assistenten in Fryslân. Co-assistentschappen zijn een belangrijke schakel in de opleiding tot arts; co-assistenten doen in de praktijk beroepservaring op.

Naast de praktische ervaring die arts-assistenten en co-assistenten in het MCL opdoen, verzorgen medisch specialisten van het MCL een reeks onderwijsvormen waaronder colleges om de nieuwe artsen zo goed mogelijk op te leiden. Het MCL is één van de grote opleidende ziekenhuizen die hooggespecialiseerde medische zorg kunnen verlenen en die samenwerken in de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Kern van het samenwerkingsverband van deze Teaching Hospitals' vormen de medisch-specialistische opleidingen. De deelnemers van STZ zijn grote, niet-academische opleidingsziekenhuizen.

Beschikbaar als download: Strategienota STZ