Privacy AVG
Terug

Privacy AVG

Privacy AVG

In het MCL hechten we veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze patiënten zo goed mogelijk te beschermen, dat is onderdeel van ons dagelijks werk. Als u patiënt bij ons bent (of als uw kind patiënt bij ons is), verwerken we de persoonsgegevens van u (of uw kind). Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met wettelijke bepalingen, zoals Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 is ingegaan. Meer informatie hierover vindt u hier en voor Mijn MCL. Informatie over uw rechten met betrekking tot uw medisch dossier: inzage, kopie, aanpassen leest u op onze website

MCL Website
Als u onze website bezoekt, verwerken we persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen leest u hieronder.

Bij uw bezoek aan de MCL-website verwerken we een beperkt aantal persoonsgegevens van u. Als u een contactformulier invult, gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te nemen, u aan te melden of om uw vraag te beantwoorden.

Voorwaarden

 • MCL gaat zorgvuldig om met uw informatie. Uw -mailadressen en de overige (persoons)gegevens die het MCL via MCL.nl van u ontvangt, worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden nooit aan personen buiten deze organisatie voor welk doel dan ook ter beschikking gesteld.
 • MCL.nl is alleen via een beveiligde HTTPS verbinding te bereiken. De gegevens van webformulieren vanuit mcl.nl worden verzonden over een beveiligde verbinding (SSL). Dat betekent dat ingevulde gegevens dus versleuteld worden verstuurd, en niet door derden kunnen worden gelezen.
 • Met de hostingpartij van onze website  is een verwerkersovereenkomst afgesloten. In de verwerkersovereenkomst hebben we onder andere het volgende vastgelegd: verantwoordelijkheden, beveiliging, vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid, controle en toezicht.
 • MCL bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt via de website niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.
 • Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar MCL op haar Website en in haar mailingen naar verwijst. MCL adviseert bezoekers het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.
 • Om privacy de aandacht te geven die het verdient, heeft het MCL een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld: mevrouw Els Klop, els.klop@znb.nl, Postbus 888, 8901 BR  Leeuwarden.

U en uw dossier
Meer informatie over uw rechten met betrekking tot uw medisch dossier: inzage, kopie, aanpassen leest u op onze website 

Vacatures

Op de vacatures van het MCL zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Bij gelijke geschiktheid hebben bij een aanstelling interne sollicitanten voorrang op externe sollicitanten.
 • MCL gaat zorgvuldig om met uw informatie. De e-mailadressen en overige (persoons)gegevens die het MCL ontvangt van sollicitanten en van de geabonneerden op de Job Alert, worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden nooit aan personen buiten deze organisatie voor welk doel dan ook ter beschikking gesteld.
 • MCL bewaart uw gegevens gedurende het gehele sollicitatieproces. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor de betrokkenen tijdens de sollicitatieperiode. Uw gegevens worden geanonimiseerd voor managementrapportage. Na een jaar worden alle gegevens vernietigd.
 • Aan de (vacature)teksten kunnen geen rechten worden ontleend.


Vacaturemail
U kunt zich op ieder gewenst moment aan- en afmelden voor de Job Alert van MCL. Na afmelding worden uw gegevens automatisch verwijderd uit ons systeem. 

Website(s)

 • De websites van het MCL zijn alleen via een beveiligde HTTPS verbinding te bereiken. De gegevens van sollicitatieformulieren vanuit mcl.nl, heldeninhetwit.nl en intranet worden verzonden over een beveiligde verbinding (SSL). Dat betekent dat ingevulde gegevens dus versleuteld worden verstuurd, en niet door derden kunnen worden gelezen.
 • Met de hostingpartij van onze website is een verwerkersovereenkomst afgesloten. In de verwerkersovereenkomst hebben we onder andere het volgende vastgelegd: verantwoordelijkheden, beveiliging, vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid, controle en toezicht.
 • MCL bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt via de website niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.
 • De privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waar MCL op haar websites en in haar mailingen naar verwijst. MCL adviseert bezoekers het privacybeleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.
 • Om privacy de aandacht te geven die het verdient, heeft het MCL een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

MCL cookiebeleid

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Het MCL gebruikt cookies bij:

 • het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website
 • het laten voorlezen van de website
 • het tonen van video’s.
   

Cookies analyse gebruik website
Www.mcl.nl gebruikt cookies om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie verbeteren we de site en vergroten we het gebruiksgemak. Het MCL gebruikt hiervoor google analytics. Dit hebben we ingesteld op anoniem.

Deze werkwijze heeft geen impact op uw privacy omdat we de gegevens niet kunnen herleiden tot u als individu. Hij valt daarom onder de uitzondering van de cookiewet. Als gevolg daarvan vraagt www.mcl.nl géén toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Cookies voor voorlezen
De cookies de we gebruiken om het voorlezen van de site mogelijk te maken zijn zogenaamde functionele cookies. Dit zijn cookies die technisch noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. De wet staat toe dat deze cookies zonder toestemming geplaatst worden.

Cookies voor video's
De MCL-website bevat Youtube en Vimeo filmpjes. Als u deze filmpjes bekijkt plaatsen deze bedrijven ook cookies op uw computer. Als u voor de eerste keer op de Youtube en Vimeo -website komt vraagt de site u of u bezwaar hebt tegen deze cookies. Als u dat heeft, kunt u ervoor kiezen ze niet te accepteren. Het nadeel daarvan is dat u geen Youtube of Vimeo filmpjes op de MCL website kunt bekijken.

Meer informatie over de AVG
Zie informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigen om de conformiteit met de geldende en toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy te waarborgen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient daarom aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Disclaimer
De vorm en inhoud van deze website is door MCL met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Indien onderdelen van deze website niet werken of de gegevens op deze website onjuist, onvolledig en/of verouderd zijn, is MCL hiervoor niet aansprakelijk.
Bezoekers en/of gebruikers van de website van MCL kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door MCL aangeboden informatie. MCL is derhalve niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie afkomstig van de website van MCL.

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 25 mei 2018.